Uniwersytet Jagielloński odmówił udzielenia informacji na 14 logicznych, naukowych  i prostych pytań

UJ ODMAWIA NAM UDZIELENIA INFORMACJI WS NAUKOWYCH PODSTAW GENDER

http://onaion.org.pl/2021/10/20/uj-odmawia-nam-udzielenia-informacji/

Uniwersytet Jagielloński odmówił nam udzielenia informacji na 14 logicznych, naukowych  i prostych pytań nt związanych  z ideologizacją, które dotyczyły m.in.:

  • udostępnienia badań czy raportów naukowych, które stanowiłyby podstawę przyjętej ideologizującej polityki dotyczącej m.in. płci i seksualności,
  • upublicznienia wysokości wydatków m.in. „Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ” zatrudniającego aktualnie 8 osób i innych komórek ds różnorodności,
  • profilaktyki skutków, w tym zwłaszcza zdrowotnych m.in. rozwiązłości seksualnej czy dowolności ekspresji płciowej wśród studentów z powodu przyjętej polityki ideologicznej,
  • statystyk Działu ds. Bezpieczeństwa (liczba przyjętych zgłoszeń ws gróźb karalnych, przykładów nękania z podziałem na przedmiot dyskryminacji),
  • otwartości na współpracę z organizacjami konserwatywnymi w równym stopniu co dotychczas z lewicowymi.

Ustawa 2.0 pomija kwestię otwartego rozpowszechniania wiedzy naukowej

Marginalizowany dostęp do treści naukowych

Gazeta Prawna

Ustawa 2.0 pomija kwestię otwartego rozpowszechniania wiedzy naukowej, także poza środowiskiem akademickim – uważa Koalicja Otwartej Edukacji. Na ten problem zwróciła uwagę w liście do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ocenie KOE resort jest niedostatecznie zaangażowany w promowanie idei otwartości.

Postulaty DFUP

http://dfup.pl/postulaty-doktoranckiego-forum-uniwersytetow-polskich/