Edukacja wyższa pozostała bastionem socjalizmu

Jak wyrugować socjalizm z polskich uczelni?

prof. Krzysztof Rybiński|- biznes.pl 14.09.2012

Od oficjalnego upadku socjalizmu w Polsce minęło ponad 20 lat. Ale bastiony socjalizmu pozostały, w niektórych obszarach nawet powiększają swój stan posiadania, w innych opierają się skutecznie  procesowi zmian…

…. Pomimo regulacji prawnych, łamiących konstytucję i jawnie dyskryminujących sektor prywatny, od żłobków po wyższe uczelnie, liczba zatrudnionych w jednostkach prywatnych w sektorze edukacji rośnie. Ale liczba zatrudnionych w jednostkach publicznych wzrosła bardziej, co pokazuje, że patologiczne regulacje oraz naciski dobrze zorganizowanych grup interesu skutecznie blokują rozwój sektora prywatnego w edukacji.  Efekty socjalizmu w edukacji widać coraz bardziej, szczególnie na uczelniach wyższych…

…w przypadku wielu polskich uczelni, umysły studentów często są wypełniane starą, niepotrzebną wiedzą i potem mają problemy, żeby odnaleźć się na rynku pracy. To pokazuje też najnowsza Diagnoza społeczna, według której premia na rynku pracy za tytuł magistra w minionych latach systematycznie spadała, a w sektorze publicznym już jej nie ma. Czyli pięcioletnia inwestycja w edukację wyższą młodego człowieka w Polsce znika, i ci młodzi ludzie z polskim wykształceniem wyższym zarabiają już niewiele więcej niż ich rówieśnicy, którzy nie mają takiego wykształcenia…

..Te patologie mamy właśnie dlatego, że edukacja wyższa pozostała bastionem socjalizmu..

….Na polskich państwowych uczelniach socjalizm działa tak samo. Ustala się parametry, na przykład liczbę punktów z publikacji naukowych. W odpowiedzi socjalistyczne uczelnie publiczne uczelnie tworzą tony bezwartościowych publikacji, publikując nawzajem w swoich uczelnianych wydawnictwach które nic nie wnoszą i których nikt nie czyta, ale punkty mają i mogą udawać że cel został osiągnięty. Często wystarczy wysłać byle co, zapłacić kilkaset złotych wpisowego na konferencję w Konferencjowie Dolnym, nawet nie trzeba tam jechać i 9 punktów ministerialnych uzyskane.  W ten sposób podtrzymujemy socjalistyczną fikcję na wyższych uczelniach publicznych, produkujemy makulaturę którą nazywa się badaniami naukowymi. Szkoda lasów. Bo prace naukowe wysokiej jakości publikuje się w prestiżowym międzynarodowych pismach naukowych, albo nie publikuje się wcale, tylko wdraża wyniki i zarabia na tym duże pieniądze…..Na wielu uczelniach wyższych wiele przedmiotów wstawia się do programu zajęć nie dlatego, że będą potrzebne młodym ludziom, ale dlatego żeby dany profesor miał czego uczyć. Pieniądze idą nie na te uczelnie które mają najlepsze wyniki kształcenia, mierzone sukcesami absolwentów, ale tam gdzie jest najsilniejszy lobbing grup nacisku. I dopóki nie zmienimy zasad finansowania uczelni wyższych, degrengolada będzie postępowała……Publiczne pieniądze powinny płynąć przede wszystkim do tych uczelni, które mają wysokie wskaźniki jakości. Gdyby proponowane przeze mnie rynkowe miary jakości zastąpiły obecne socjalistyczne wskaźniki, i gdyby finansowanie zostało oparte na tych miarach, wówczas byłaby szansa na radykalną poprawę jakości kształcenia i na szybszy rozwój gospodarczo-społeczny Polski. Ale podjęcie takich decyzji przez rząd i Sejm wymaga odwagi przeciwstawienia się silnemu lobby uczelni publicznych, które bronią swoich przywilejów w jednym z ostatnich bastionów socjalizmu w Polsce.

Patologie akademickie w listopadzie 2011 r.

 

Patologie akademickie w listopadzie 2011 r. (w mediach)

Nierzetelności dotyczą nie tylko studentów, ale i rektorów. Kolejnym tego przykładem jest dr. hab. Bernard Koziróg – były rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej (WSTH) w Podkowie Leśnej, którego jak się po latach okazało, rozprawa doktorska ‚jest dziełem niesamodzielnym, napisanym niezgodnie z zasadami warsztatu naukowego, z licznymi błędami rzeczowymi. Pod względem metodologicznym, merytorycznym i etycznym nie spełnia warunków stawianych rozprawom doktorskim”. (Odebrany doktorat
 – Marek Wroński
 – Forum Akademickie 11/2011). Nowi recenzenci pracy doktorskiej orzekli m.in. :” „zapisy bibliograficzne są sprzeczne ze wszystkimi zasadami warsztatu naukowego. Gdyby student I roku przyniósł taką pracę semestralną, to przypuszczam, że zaliczenia by nie dostał’. No cóż, mimo żerozprawa doktorska B. Koziroga jest dziełem niesamodzielnym, napisanym niezgodnie z zasadami warsztatu naukowego, z licznymi błędami rzeczowymi. Pod względem metodologicznym, merytorycznym i etycznym nie spełnia warunków stawianych rozprawom doktorskim”. B. Koziróg jednak przez lata był doktorem, potem nawet habilitowanym, a okresowo także rektorem. Widać jak dziurawy jest nasz system kadrowy, że takich nierzetelnych i kiepskich tak wysoko może zaprowadzić. Po latach trzeba te dziury łatać, ale tacy ‚naukowcy’ wyrządzają przez lata moc szkód i na pewno odebranie doktoratu ( czy innych stopni, tytułów) bynajmniej ich nie zmniejsza, a jedynie zapobiega ( być może) szkodom ‚przyszłościowym’.

Jan Filip Staniłko twierdzi, że ‚największym błędem polskiej transformacji z punktu widzenia potencjału rozwoju w najbliższych dekadach był brak reform szkolnictwa zawodowego i wyższego. Błąd ten jest o tyle niewybaczalny, że w jego skutek największy kapitał narodowy polski – ostatnie pokolenie wyżu demograficznego w Europie – nie uzyskał kwalifikacji adekwatnych do swoich możliwości, aspiracji oraz potrzeb gospodarczych kraju. Zrozumienie przyczyn i natury tego błędu może pomóc nam przynajmniej złagodzić jego długotrwałe, szkodliwe konsekwencje…..‚( Polski kapitalizm nie przejdzie na wyższy etap bez zasadniczej reformy szkolnictwa zawodowego i wyższego 2 Listopada 2011  wpolityce.pl, Jan Filip Staniłko) I jeszcze ; Boom biznesu edukacyjnego dał nam radykalny skok w statystykach wykształcenia, ale nie był to nigdy świadomie koordynowany system formowania kwalifikacji, a jedynie ułomny rynek kształtowany przez rynkową władzę (market power) profesury i asymetrię informacji..’ I są to gorzkie, ale oparte na rzeczywistych faktach konstatacje. System nauki i szkolnictwa wyższego odziedziczony po czasach PRL nie został gruntowanie zmieniony u zarania III RP. Gwałtownie wzrosła ilość ludzi z ‚wyższym wykształceniem’ ale często jest ono niższe od wyższego z czasów PRL. Nie ma pozytywnego przełożenia ilości wydanych dyplomów na poziom kadr stąd państwo kuleje a bardziej ambitni szukają miejsca na realizacje swoich aspiracji poza granicami kraju.

Problem jest zauważony iCoraz częściej w mediach pojawiają się informacje o tym, że uczelnie produkują nic nie wartych, niczego nie potrafiących magistrów. Z roku na rok jest podobno coraz gorzej.’ To gorzej polega też na tym , że uczelnie ‚ uczą, i to doskonale. Czego? Kombinowania’ ( Studia uczą kombinowania onet.pl. 3.11.2011) a ‚czasem inicjatywa wychodzi wprost od wykładowcy czy promotora’ czyli mamy do czynienia z negatywnym oddziaływaniem kadry akademickiej na młodzież akademicką. ‚ ‚Z jednej strony uczelnie trąbią o programach antyplagiatowych, z drugiej, wykładowcy często przekonują o tym, że praca magisterska to jedynie czysta formalność i nie należy przywiązywać do niej tak dużej wagi.‚ No właśnie, studentów mamy zdolnych, mają duży potencjał intelektualny, znakomicie się zwykle sprawdzają na uczelniach zagranicznych, ale jak zostają w kraju chcąc osiągnąć sukces dostosowują się do patologicznego systemu. Nic dobrego to na dziś, ani na przyszłość nie wróży.

Prof. Zdzisław Krasnodębski został zwolniony z UKSW Sam mówi o niedobrej atmosferze na uczelni po katastrofie smoleńskiej (Zaczęło się po katastrofie smoleńskiejNasz Dziennik, 5-6.11.2011) a gdy odkrył, ‚że że studenci dokonują masowych plagiatów, kopiując z internetu, atmosfera jeszcze się pogroszyła ‚(Prof. Krasnodębski usunięty z UKSWfronda.pl, 4.11.2011). Niestety, jak wielokrotnie to podkreślałem, los walczących z patologiami akademickimi najczęściej jest łatwy do przewidzenia – wcześniej czy później, z takiego czy innego uzasadnienia – odchodzą z uczelni. Prof. mówi zasadnie ‚ …wydaje się, że państwu i uczelniom powinno zależeć na udziale w polskim życiu naukowym osób wykładających na uniwersytetach zachodnich. ‚ Tak być powinno, ale niestety tak nie jest. Polacy pracujący na zachodnich uczelniach na ogół nie są mile widziani na uczelniach polskich (chyba, że na chwilę) . Etatowi pracownicy nie lubią takich kontrastów, a ponadto wolą narzekać, że muszą pracować na wielu etatach bo wykładowców jest za mało i nikt nie chce za takie małe pieniądze na uczelniach się zatrudniać. A co robią z tymi, którzy mimo wszystko chcieliby na polskich uczelniach pracować ?

Władze UKSW twierdzą, że to co mówi Prof. Z.Krasnodębski nie jest prawdą (Oświadczenie UKSW ws. prof. Zdzisława Krasnodębskiegowpolityce.pl,8 Listopada 2011). Pozostaje zatem poczekać na odszukanie prawdy o ile będzie taka wola. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że na uczelniach statutowo zobowiązanych do poszukiwania prawdy bardzo rzadko prawdę daje się odszukać.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej opracowała raport 'Zainteresowanie pracą badawczą w Polsce wśród naukowców pracujących za granicą'  i okazało się, że  'Polscy naukowcy, którzy odnoszą sukcesy za granicą, nie chcą wracać do środowiska, w którym – z uwagi np. na brak habilitacji i, 'zagnieżdżenia' – będą skazani na podrzędną rolę. Obawiają się utrudnionego finansowania, niejasnych warunków awansu, skostniałej struktury.' ( Zagraniczni uczeni: rozpoznawalność słabym punktem polskich badańPAP – Nauka w Polsce, 2011-11-10). Uważają, że w Polsce jest fatalna etyka pracy, panuje nepotyzm, nie ma czytelnych kryteriów awansu. Można powiedzieć, że nieźle się orientują jaki system panuje w nauce polskiej. 
Wniosek z tych badań jest jasny 'Pieniądze nie wystarczą, by zachęcić zagranicznych naukowców do prowadzenia badań w Polsce. Trzeba zmienić obraz polskiej nauki, która kojarzy się z przestarzałą aparaturą w laboratoriach i ludźmi niepotrafiącymi współpracować z innymi. Bez tego trudno będzie sprawić, tak jak zakłada reforma nauki, by na naszych uczelniach pracowały międzynarodowe zespoły, a efekty polskich badań były częściej opisywane w prestiżowych czasopismach ...' (To nie jest kraj dla naukowców?Renata Czeladko , Rzeczpospolita 17-11-2011)
Ciekawie wypowiada się w tej kwestii Prof. Janusz Żmija, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ( Polska nie kusi uczonych z Zachodu-Anna Kolet-Iciek, Dziennik Polski 18.11.2011) ' U nas – jak podkreśla prof. Żmija – pracownicy naukowi z tytułem profesora zarabiają około 5 tys. zł brutto i od kilku lat nie mieli żadnych podwyżek. – Dlatego zamiast poświęcać się badaniom naukowym muszą biegać w poszukiwaniu dodatkowego zatrudnienia – mówi prof. Żmija. Zaznacza, że w ostatnich latach badania naukowe były zaniedbywane w polskich uczelniach również dlatego, że główny nacisk kładło się na kształcenie studentów...' No tak, skoro zarabiający 5 tys (za etat) nie mają czasu na badania a prowadzą je zarabiający 0 zł ( bez etatu). http://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/badania-tematy/. to może zatem takich profesorów wyrejestrować z systemu, aby mogli się poświęcić badaniom ? Zdumiewające jest też to, że efektem tego ' że główny nacisk kładło się na kształcenie studentów' jest katastrofalne wykształcenie studentów. Może nacisk jest źle rozłożony ? 

‚Nie doszło do procesu o zniesławienie prof. Mirosława Piotrowskiego, historyka i eurodeputowanego, przez dr. Sławomira Poleszaka, historyka IPN. Lubelski sąd na niejawnym posiedzeniu umorzył sprawę.’ ( Decyzja przed rozprawąAdam Kruczek, Nasz Dziennik, 10-11 . 11. 2011) ..’sąd uwzględnił wniosek wniesiony przez adwokata dr. Poleszaka, który argumentował, że polemiki o charakterze naukowym nie powinny być przedmiotem oceny sąd ‚

 Media opisują sytuację w Wyższej Szkole Organizacji Turystyki i Hotelarstwa gdzie ‚nie ma rektora, kanclerza i senatu, wykładowcy składają wypowiedzenia z powodu niewypłaconych wynagrodzeń, a uczniowie żądają zwrotu czesnego ‚ (Uczelnia ma problem. I właścicielkę w Bangladeszu17.11.2011 – konakt24) Dobrze, że ‚Rzecznik resortu Bartosz Loba zapowiedział, że pracownicy ministerstwa przeprowadzą kontrolę w placówce.’

Członkowie rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego orzekli, ze ‚w habilitacji profesora Ryszarda Andrzejaka doszło do naruszenia praw autorskich innych osób i do nierzetelności naukowej ‚ (Były rektor AM plagiatorem – orzekli uczeni z KrakowaGazeta Wyborcza – Wrocław,  Tomasz Wysocki, 17.11.2011)

Ciekawe, czy dojdzie do odebrania  tytułu doktora habilitowanego i dyscyplinarnego zwolnienia z uczelni (Akademia Medyczna we Wrocławiu) byłego jej rektora, który dzisiaj jest jeszcze kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego.

‚Teraz powinni się wstydzić wszyscy ci, którzy w imię źle pojętej solidarności ze swoim szefem i uczelnią udawali, że sprawy plagiatu nie ma.’ ( Kto powinien się wstydzić za sprawę rektora AndrzejakaGazeta Wyborcza Wrocław, Tomasz Wysocki, 18.11.2011)

Jedną z patologii dotykającej również środowisko akademicki jest mobbing. „Co piąty Polak twierdzi, że w ostatnich kilku latach był szykanowany przez przełożonego. Co dwudziesty twierdzi, że były to częste przypadki..

Według ks. dr. Roberta Nęcka, specjalizującego się w teologii moralnej, „mobbing jest spiskiem, wymierzonym przeciwko kompetentnemu i uczciwemu pracownikowi, z różnych powodów niewygodnemu dla pracodawcy”….. (Mobbing jest spiskiemDziennik Polski, 16.11.2011). Specyficzną grupą są milczący świadkowie mobbingu. Nie angażują się w spór, bo albo nie wiedzą, co się dzieje albo nie mają odwagi stanąć po stronie słabszego” – mówił ks. Robert Nęcek. „Sama znajomość prawa nie wystarczy. Ofiary przemocy w pracy powinny rozmawiać z jak największą liczbą osób, aby mobber nie mógł się ukryć za parawanem spokoju i ciszy” – podkreślił. ..Mobbingowi sprzyja – zdaniem specjalistów – bezrobocie, bo pracodawcy straszą wówczas wyrzuceniem niewygodnej, choć często kompetentnej osoby, wiedząc, że na miejsce zwolnionego znajdą kolejnych kandydatów.” ( Mobbing w białych rękawiczkach”15.11.2011| PAP).

Te opinie odnoszą się też do środowiska akademickiego, a serwis Mediator akademicki kontra mobbing http://nfamob.wordpress.com/ stara się te problemy objaśniać i nagłaśniać.

Mediatorzy podnieśli ostatnio problem ‚nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, zmienionego przez Sejm RP u schyłku poprzedniej kadencji w dniu 16.09.2011 roku – wprowadzającego zapis art. 183 § 3 wskazującego że: „uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne”. ( Apel mediatorówserwis mediacje.org.pl  2011-11-23). Mediatorzy proszą ‚ organizacje mediacyjne o listy popierające konieczność usunięcia zapisów uprawniających uczelnie do prowadzenia list mediatorów stałych (sądowych). ‚ mając na względzie ‚ brak wasztatowego przygotowania absolwentów uczelni oraz brak odbywania staży zawodowych,- brak wymogów wobec wykładowców posiadania kwalifikacji w zakresie mediacji, a tym samym brak możliwości weryfikowania nabywanych przez absolwentów uczelni kwalifikacji, – brak wymogów etycznych mediatorów po stronie uczelni.’ Trudno odmówić racji mediatorom i problem trzeba nagłaśniać. Szkoda jednak , że do tej pory mediatorzy nie zainteresowali się sprawą wprowadzenia instancji mediatora do systemu akademickiego.

Istnieją uzasadnione podejrzenia, że – Na uczelniach publicznych studenci dzienni utrzymują zaocznych?

(Grażyna Zawadka, Renata Czeladko – Rzeczpospolita,  23-11-2011). bo ‚uczelnie publiczne mogą wykorzystywać dotacje z budżetu państwa na studentów dziennych, by pokryć koszty prowadzenia studiów zaocznych i wieczorowych. Dzięki temu mogą zaniżać czesne i w ten sposób przyciągać chętnych.Wyniki kontroli NIK wykazały, ‚że jest bardzo prawdopodobne, iż podejrzenia uczelni niepublicznych mają podstawy ‚ Dobrze, że ‚ Minister nauki prof. Barbara Kudrycka przyznaje, że dotychczasowe przepisy ustawy prawo o szkolnictwie wyższym nie były precyzyjne i „mogło to prowadzić do niewłaściwego wykorzystania środków publicznych”. Dlatego szefowa resortu nauki przepisy zmieniła i od stycznia 2013 r. uczelnie będą musiały wykazać, na co wydają dotacje. ‚ (por, też NIK: na uczelniach brak kontroli dotacji na kształcenie studentówPAP – Nauka w Polsce, 2011-11-24).

W dwudniowej konferencji -na temat ‚ Nierzetelność naukowa w Polsce’ zorganizowanej wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechnikę Opolską i miesięcznik „Forum Akademickie” – uczestniczyli przedstawiciele polskich uczelni wyższych i środowisk naukowych, dochodząc do wniosku że aby ‚zjawisko nierzetelności w nauce ograniczyć i wyeliminować, należy przede wszystkim głośno o nim mówić’ ( Nierzetelność naukowa – wstydliwy problem na polskich uczelniachPAP – Nauka w Polsce, 2011-11-25) . Taki jest też kierunek działań Niezależnego Forum Akademickiego od lat nagłaśniającego patologie i postulującego systemowe ograniczenia patologii w środowisku akademickim o czym uczestnicy konferencji zostali poinformowani. (Nierzetelność naukowa w Polsce – Konferencja, Opole 2011 – migawki) , Po konferencyjne refleksje o kierunku działań na rzecz zmniejszenia patologii akademickich – Józef Wieczorek,28.11.2011)

Obserwowane nieprawidłowości, manipulacje, dotyczące postępowań konkursowych na uczelniach winny być zlikwidowane poprzez wprowadzenie czytelnych i jasnych procedur prawnych. Konstruktywnie do tego problemu podszedł Prof. W. Pluskiewicz przedstawiając propozycje zmian w statucie uczelni w zakresie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze( O komisjach konkursowychblog prof. W.Pluskiewicza, 28.11.2011) .

Bibliografia

listopad  2011 

Odebrany doktorat


Marek Wroński
 – Forum Akademickie 11/2011

 2 listopada

Polski kapitalizm nie przejdzie na wyższy etap bez zasadniczej reformy szkolnictwa zawodowego i wyższego

 2.11. 2011  wpolityce.pl, Jan Filip Staniłko

 3 listopada

Studia uczą kombinowania

onet.pl. 3.11.2011

 4 listopada

Prof. Krasnodębski usunięty z UKSW

fronda.pl, 4.11.2011

Fedyszak: Niebezpieczne popieranie PiS

fronda.pl 4.11.2011 Barbara Fedyszak-Radziejowska

 5 listopada

Zaczęło się po katastrofie smoleńskiej

Nasz Dziennik, 5-6.11.2011

 8 listopada

Oświadczenie UKSW ws. prof. Zdzisława Krasnodębskiego

wpolityce.pl,8 Listopada 2011 1

9 listopada

Sąd umorzył sprawę Poleszaka z lubelskiego IPN

Kurier Lubelski, Ilona Leć, 2011-11-09

10 listopada

Decyzja przed rozprawą

Adam Kruczek, Nasz Dziennik, 10-11 . 11. 2011

Zagraniczni uczeni: rozpoznawalność słabym punktem polskich badań

PAP – Nauka w Polsce, 2011-11-10

14 listopada

Rektor AM popiera wniosek o odwołanie pani dziekan

Gazeta  Wyborcza Wrocław, 14.11.2011

15 listopada

Studenci z Wrocławia publicznie napiętnowani na Śląsku

Gazeta Wyborcza Wrocław , Tomasz Wysocki 15.11.2011

Mobbing w białych rękawiczkach”

15.11.2011| PAP

 

16 listopada

Mobbing jest spiskiem

Dziennik Polski, 16.11.2011

 

17 listopada

Uczelnia ma problem. I właścicielkę w Bangladeszu

17.11.2011 – konakt24

Od miesięcy nie ma pensji”. Wykładowcy mają dość i opuszczają uczelnię

17.11.2011 – konakt24

To nie jest kraj dla naukowców?

Renata Czeladko , Rzeczpospolita 17-11-2011

Ponownie złożę wnioski do TK w sprawie opłat za drugi kierunek studiów

Kazimierz Michał Ujazdowski, wpolitytce.pl,17 Listopada 2011

Były rektor AM plagiatorem – orzekli uczeni z Krakowa

Gazeta Wyborcza – Wrocław,  Tomasz Wysocki, 17.11.2011

Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży (nr 1) Posiedzenie z dnia 17 listopada 2011 r.

orka.sejm

18 listopada

Polska nie kusi uczonych z Zachodu

Anna Kolet-Iciek, Dziennik Polski 18.11.2011

Kto powinien się wstydzić za sprawę rektora Andrzejaka

Gazeta Wyborcza Wrocław, Tomasz Wysocki, 18.11.2011

22 listopada

Kolejny etap zamilczania Smoleńska – lekceważenie wybitnych naukowców. Czy minister Kudrycka pokaże klasę?

Marek Pyza -wpolityce.pl, 22.11.2011

Stop plagiatom na uczelniach

Gazeta Wyborcza Opole, 22,11,2011

23 listopada

Na uczelniach publicznych studenci dzienni utrzymują zaocznych?

Grażyna Zawadka, Renata Czeladko – Rzeczpospolita,  23-11-2011

 

Apel mediatorów

serwis mediacje.org.pl  2011-11-23

 

24 listopada

NIK: na uczelniach brak kontroli dotacji na kształcenie studentów

PAP – Nauka w Polsce, 2011-11-24

25 listopada

Nierzetelność naukowa – wstydliwy problem na polskich uczelniach

PAP – Nauka w Polsce, 2011-11-25

28 listopada

Po konferencyjne refleksje o kierunku działań na rzecz zmniejszenia patologii akademickich

Józef Wieczorek,

O komisjach konkursowych

blog prof. W.Pluskiewicza, 28.11.2011

29 listopada

Prawo na UMCS: przełomu brak. Znów zabrakło elektorów

Gazeta Wyborcza Lublin, 29.11.2011

Patologie akademickie w mediach w roku 2011 (III kwartał)

Patologie akademickie w mediach w roku 2011 (III kwartał)

lipiec  2011 

Plagiat jak molestowanie?

Forum Akademickie, 7-8,2011, 
Michał Mętlewicz

Tak nie uchodzi

Marek Wroński, 
FA 07-08/2011

1 lipca

Nauka na glinianych nogach

Jacek Kubiak, blog Niedowiary, 2011-07-01

7 lipca

Jak i kiedy student może walczyć z uczelnią o swoje prawa

Dziennik Gazeta Prawna, 2011-07-07

Były rektor przed sądem. Wyprowadził 100 tysięcy

Maja Sałwacka, 2011-07-07, Gazeta Wyborcza Zielona Góra

13 lipca

Uwaga! Tysiące dyplomów ukończenia studiów może wymagać poprawek

Dziennik Gazeta Prawna, 2011-07-13

25 lipca

Gdańsk: Tadeusz Huciński wrócił do pracy w AWFiS i… został zawieszony

Dziennik Bałtycki , 2011-07-25

Uczelnia skazana na ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Dziennik Gazeta Prawna, 2011-07-25

27 lipca

Po aferze Guttenberga. Niemieccy politycy i ich doktoraty 

Jutta Wiedmann, 27.07.2011 

„Kultura Liberalna” nr 133 (30/2011) z 26 lipca 2011 r 

28 lipca

Gdańsk: Prokuratura nadal bada sprawy na AWFiS 

Dziennik Bałtycki, 2011-07-28, Łukasz Kłos 

29 lipca

Niedozwolone klauzule w umowach ze studentami

Rzeczpospolita, Jolanta Ojczyk 29-07-2011

30 lipca

O Profesorze Józefie Dzielickim

Blog prof. W. Pluskiewicza , SOBOTA, 30 LIPCA 2011

sierpień 2011

4 sierpnia

NIK: Kłopot z innowacjami

podatki.biz, 04.08.2011

Funkcjonowanie parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

serwis NIK, 2011-08-04

5 sierpnia

Uczelnie nie zadbają o prawa autorskie żaków

Rzeczpospolita, Jolanta Ojczyk 05-08-2011

11 sierpnia

Akademicy chcą protestować przeciwko niskim płacom

Dziennik Polski, 11.08.2011

Wzorcowy kodeks etyki studenta 
serwis Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 11 sierpnia 2011

18 sierpnia

Wykładowca znajdzie pracę przez internet

Dziennik Gazeta Prawna, 2011-08-18

20 sierpnia

Studia to zawsze wartość dodana – minister nauki i szkolnictwa wyższego pisze dla Nauki w Polsce

PAP- Nauka w Polsce, 2011-08-20 Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister nauki i szkolnictwa wyższego

23 sierpnia

Resort nauki przypomina o bazach ofert pracy dla naukowców

PAP – Nauka w Polsce, 2011-08-23

27 sierpnia

Gdańsk: AWFiS: Minister skarży wyrok

Dziennik Bałtycki, Łukasz Kłos 2011-08-27

31 sierpnia

Nie będzie uczyć, bo jest za stary

Rzeczpospolita, Tomasz Nieśpiał 31-08-2011

Dobre imię rektora

Rafał Kotomski, Gazeta Polska , 31.08.2011

wrzesień 2011

Z życia wrocławskiej AM


Marek Wroński
, Forum Akademickie, 9/2011

1 września

Uczelnie łatwiej zwolnią wykładowców źle wykonujących swoje zadania

Dziennik Gazeta Prawna, 2011-09-01

Uczniowie nie chcą być uczciwi

Katarzyna Klimek-Michno, Dziennik Polski 1.09.2011

7 września

Mediatorzy wkroczą do gry

Rzeczpospolita, 7.09.2011

10 września

Stan letalny nauki w Polsce

Mariusz-Orion Jędrysek , Nasz Dziennik, 10-11 września 2011

13 września

Dyplom tylko po obronie pracy magisterskiej. Wrócą prace licencjackie na wszystkich kierunkach

Dziennik Gazeta Prawna, 2011-09-13

14 września

Paweł P. Reszka. 14.09.2011

15 września

Pieniądze z funduszy unijnych tylko na badania z efektami

Dziennik Gazeta Prawna, 2011-09-15

16 września

Dziekani wydziałów prawa zgodnie: Bezprawie na UMCS

Paweł P. Reszka,  Gazeta Wyborcza Lublin ,16.09.2011

21 września

Historycy procesują się, który napisał prawdę

Dziennik Wschodni 21 września 2011

Bibliści: prof. Środa przekroczyła granice przyzwoitości

Rzeczpospolita, Ewa K. Czaczkowska 21-09-2011

22 września

Prof. Żylicz: priorytetem w nauce powinna być jakość

PAP – Nauka w Polsce, 2011-09-22

23 września

Recenzja czy zniewaga?

Adam Kruczek –Nasz Dziennik, 23 września 2011

Uczelnie łamią prawa studentów

Rzeczpospolita, Jolanta Ojczyk 23-09-2011

24 września

Nauka w zapaści

Nasz Dziennik,  24-25 września 2011,. Edward Malec

26 września

Maj 2010 versus czerwiec 2011

blog. prof. W. Pluskiewicza , 26 WRZEŚNIA 2011

28 września

N.Sącz. Rektor PWSZ będzie mniej wykładał i więcej zarabiał?

sadeczanin.info, 2011-09-28 

Rektor Akademii Medycznej nie będzie krył plagiatorów

Gazeta Wyborcza, Wrocław, Tomasz Wysocki, 28.09.2011

29 września

Zamrożone pensje naukowców

Rzeczpospolita, Renata Czeladko 29-09-2011

Lustracja na dziko?

Adam Kruczek, Nasz Dziennik, 29.09.2011

HOT NEWS!

blog prof. W.Pluskiewicza,  29.09. 2011

30 września

Profesor splagiatowała pracę swojej studentki. Zapłaci karę

Rzeczpospolita, 30-09-2011

Sąd: Pani profesor zapłaci za plagiat pracy pielęgniarki

Głos Wielkopolski,  Barbara Sadłowska,2011-09-30

Studenci dzienni też powinni podpisać umowę

Rzeczpospolita, Jolanta Ojczyk 30-09-2011

Umowa dba o interesy studentów dziennych

Rzeczpospolita, Jolanta Ojczyk 30-09-2011,

Sprawa prof. Lechosława Gapika – prokuratura a media

Dziennikarze zdziwieni stanowiskiem prokuratury; „to manowce”

Wiadomości ONET

Dziennikarze „Uwagi” TVN „z niedowierzaniem” przyjęli stanowisko prokuratury w Poznaniu w sprawie nagrań w gabinecie prof. Lechosława Gapika. Miesiąc temu, w wyniku dziennikarskiego śledztwa, zaprezentowano nagrania świadczące o molestowaniu pacjentek przez znanego seksuologa.

Prokuratura oświadczyła wcześniej, że TVN skasował całe nagranie co może przyczynić się do utrudnienia śledztwa w tej sprawie.

Dziennikarze „Uwagi” podkreślili w swoim oświadczeniu, że „prokuratura otrzymała (…) blisko 30 minut nagrania nie pozostawiającego żadnych wątpliwości co do niewłaściwego postępowania terapeuty”.

Oświadczenie Redakcji „Uwagi” TVN

Redakcja „Uwagi!” TVN

Z niedowierzaniem przyjęliśmy narzekania poznańskiej prokuratury na to, że nie dostarczyliśmy „surówek” z nagrań w gabinecie prof. Lechosława Gapika. Prokuratura otrzymała przecież blisko 30 minut nagrania nie pozostawiającego żadnych wątpliwości co do niewłaściwego postępowania terapeuty. Wątek „surówek” prowadzi tę sprawę na manowce. Wszystko co istotne znalazło się w wyemitowanym materiale, którym dysponuje prokuratura.

Ponadto mając na względzie dobro śledztwa, przekonaliśmy inne ofiary prof. Gapika do ujawnienia swoich danych…..

Przeczytaj oświadczenie Redakcji „Uwagi” TVN

Śledztwo ws. seksuologa zagrożone? TVN nie ma taśm

Piotr Żytnicki,2010-05-06, Gazeta Wyborcza Poznań

TVN twierdzi, że skasował pełną wersję nagrania, na którym znany poznański seksuolog prof. Lechosław Gapik molestuje pacjentkę. A to miał być główny dowód w sprawie. – To skomplikuje śledztwo – przyznaje prokuratura….

Prokurator Dzikowski jest rozczarowany. I narzeka na TVN: – To była ich interwencja, w której apelowali, by wymiar sprawiedliwości zajął się sprawą. A teraz nie chcą z nami współpracować.

Czy bez tych nagrań prof. Gapik uniknie prokuratorskich zarzutów? Dzikowski nie chce tego przesądzać: – Mamy zeznania kobiet, mamy to, co wyemitowano w telewizji, ale to biegły będzie musiał ocenić, czy jest to wystarczający materiał, by wydać jednoznaczną opinię.

Prof. Wiesław Godzic, medioznawca, dziwi się TVN: – Skoro sami rozpoczęli i nagłośnili tę sprawę, musieli liczyć się z tym, że zainteresuje się nią prokuratura. Być może producenci obawiali się, że film wycieknie z prokuratury i ktoś ucierpi? Ale przecież chodziło o to, by wszczęto śledztwo i doprowadzono sprawę do końca. Wiem, że w jednym z ośrodków regionalnych TVP kilkanaście lat temu zabrakło kaset i trzeba było nagrywać nowe materiały na starych. Nie mam podstaw, by zarzucać TVN kłamstwo, ale nie chce mi się wierzyć, że w tak poważnej stacji tak ważny materiał jest kasowany po miesiącu. To nie brzmi wiarygodnie.

Patologie akademickie w mediach w roku 2010 (II kwartał)

Patologie akademickie w mediach w roku 2010 (II kwartał)

kwiecień 2010

1.04. 2010

Metody prof. Gapika nie były tajemnicą

Gazeta Wyborcza, Maria Bielicka, Poznań,2010-04-01

http://wyborcza.pl/1,75478,7723397,Metody_prof__Gapika_nie_byly_tajemnica.html

7.04. 2010

Mniej etatów dla profesorów – Jolanta Góra-Ojczyk

DZIENNIK GAZETA PRAWNA-7 kwietnia 10 (nr 67)

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=293997

8.04. 2010

UMCS. Były kwestor wygrał proces z uczelnią o 12 tys.

Gazeta Wyborcza Lublin, 2010-04-08

http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,35640,7746987,UMCS__Byly_kwestor_wygral_proces_z_uczelnia_o_12_tys_.html

9.04. 2010

Studenci prof. Gapika będą mieć nowych promotorów

Źródło: Tokfm.pl,Marcin Krzemiński, 2010-04-09,

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,7750717,Studenci_prof__Gapika_beda_miec_nowych_promotorow.html

20.04. 2010

Prokurator w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Źródło: Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Roman Daszczyński, 2010-04-20,

http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,7790511,Prokurator_w_Akademii_Wychowania_Fizycznego_i_Sportu.html

22.04. 2010

Były dziekan teologii: – Nie byłem TW Kamilem

Gazeta Wyborcza Olsztyn, Marcin Wojciechowski, 2010-04-22,

http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,7803870,Byly_dziekan_teologii____Nie_bylem_TW_Kamilem.html

26.04. 2010

Uczelnie walczące z plagiatami wyróżnione po raz trzeci

PAP – Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska, 2010-04-26

http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=371960&data=&lang=PL&_CheckSum=-1787026227

 27.04. 2010

Plagiat? Podobno się opłaca

Express Bydgoski,27.04.2010

http://www.express.bydgoski.pl/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=2&NrIssue=1500&NrSection=50&NrArticle=169261&IdTag=2834

27.04. 2010

O dochodach Kanclerza SUM raz jeszcze

Blog prof. Pluskiewicza,27 KWIETNIA 2010

http://pluskiewicz.blogspot.com/2010/04/o-dochodach-kanclerza-sum-raz-jeszcze.html

28.04. 2010

Klinika ojca kierownika, czyli jak zwalczać nepotyzm

 Gazeta Wyborcza Katowice,Judyta Watoła, 2010-04-28,

http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35062,7823338,Klinika_ojca_kierownika__czyli_jak_zwalczac_nepotyzm.html

 28 kwietnia 2010

Skazany za fałszerstwo wciąż pozostaje rektorem wyższej uczelni

Tomasz Kubaszewski, wspolczesna.pl » Miasta » Suwałki – 28 kwietnia 2010

http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100428/REG10/744743965

maj 2010

6 maja

Komisja przeciw dyskryminacji na UW

PAP – Nauka w Polsce, 2010-05-06

http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=372235&data=&lang=PL&_CheckSum=-139894003

Śledztwo ws. seksuologa zagrożone? TVN nie ma taśm

Piotr Żytnicki,2010-05-06, Gazeta Wyborcza Poznań

http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,7847204,Sledztwo_ws__seksuologa_zagrozone__TVN_nie_ma_tasm.html

8 maja

Znani lekarze krakowscy staną przed sądem

Gazeta Wyborcza Kraków, Iwona Hajnosz, Jarosław Sidorowicz, 2010-05-08,

http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,39245,7856779,Znani_lekarze_krakowscy_stana_przed_sadem.html

 12 maja

O rzetelności naukowej nieco inaczej

Blog akademickiego nonkonformisty

http://blogjw.wordpress.com/2010/05/12/o-rzetelnosci-naukowej-nieco-inaczej/

14 maja

Zobacz, ile zarabia władza w Małopolsce

Gazeta Krakowska 14.05.2010, Krzysztof Sakowski

http://www.gazetakrakowska.pl/stronaglowna/255588,zobacz-ile-zarabia-wladza-w-malopolsce,id,t.html

Gdzie dorabia prezydent Krakowa?

Dziennik Polski,14.05.2010

http://www.dziennik.krakow.pl/pl/region/krakow/1018194-gdzie-dorabia-prezydent-krakowa.html

18.05.2010

Co dalej z rektorem?

Gazeta Wyborcza Białystok, 2010-05-18,

http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,7901443,Co_dalej_z_rektorem_.html

Gdańsk: Rektor AWFiS naruszył prawo

Dziennik Bałtycki, Jacek Sieński, 2010-05-18 

http://www.dziennikbaltycki.pl/fakty24/256944,gdansk-rektor-awfis-naruszyl-prawo,id,t.html

19.05.2010

Praca habilitacyjna rektora AM do ponownej kontroli

 Gazeta Wyborcza Wrocław,  Tomasz Wysocki 2010-05-19

 24.05.2010

Dyscyplinarka za białe miasteczko na Ceglanej cofnięta

Gazeta Wyborcza Katowice,  Judyta Watoła 2010-05-24,
 
 25.05.2010 

Ks. Rogowski nie jest już pracownikiem UWM

Debata, 25 Maj 2010 

http://debata.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1098:ks-rogowski-nie-jest-ju-kierownikem-katedry-katechetyki-na-uwm&catid=39:olsztyn&Itemid=108 

  
 27.05.2010
Nowe zarzuty o plagiat wobec rektora AM we Wrocławiu
Gazeta Wyborcza Wrocław, Tomasz Wysocki, 2010-05-27,

 31.05.2010

Profesor UMK podejrzany o plagiat

Rzeczpospolita, 31 maja 2010

http://www.rp.pl/artykul/19,487802_Profesor_UMK_podejrzany_o_plagiat.html 

czerwiec 2010

 1.06.2010

Wyrok: Uczelnia przeprosi i zapłaci za plagiat

Głos Wielkopolski , 1.06.2010, Barbara Sadłowska

http://www.gloswielkopolski.pl/aktualnosci/263745,wyrok-uczelnia-przeprosi-i-zaplaci-za-plagiat,id,t.html

02.06.2010

Upubliczniona dokumentacja w sprawie przewodu habilitacyjnego

serwis Akademii Medycznej, 02.06.2010 ( z późniejszymi zmianami)

http://www.am.wroc.pl/content/view/5310/1/

3.06.2010

Korupcja na uczelni. Sąd przerażony

Marcin Sztandera, Gazeta Wyborcza Kielce, 2010-06-03

http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,7970910,Korupcja_na_uczelni__Sad_przerazony.html

 4.06.2010

Gdańsk: Ministerstwo chce odwołania Tadeusza Hucińskiego, rektora AWFiS

Dziennik Bałtycki, Tomasz Słomczyński,  2010-06-04

http://www.dziennikbaltycki.pl/stronaglowna/264523,gdansk-ministerstwo-chce-odwolania-tadeusza-hucinskiego,id,t.html

Profesor UŚ został oskarżony o kłamstwo lustracyjne

Gazeta Wyborcza Katowice, Marcin Pietraszewski,2010-06-04,

http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,7975714,Profesor_US_zostal_oskarzony_o_klamstwo_lustracyjne.html

 5.06.2010

IPN: prof. Iwanek współpracował z SB

Rzeczpospolita Izabela Kacprzak , pap 05-06-2010,

http://www.rp.pl/artykul/2,489710.html

 7.06.2010

Polscy studenci będą się uczyć po angielsku

Rzeczpospolita, 7.06.2010, Magdalena Januszewska

http://www.rp.pl/artykul/4,490767_Angielski_na_studiach___takze_dla_Polakow.html

8.06.2010

Były dziekan przez najbliższe trzy lata nie może uczyć

Gazeta Wyborcza Olsztyn, Grzegorz Szydłowski, 2010-06-08

http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,7990191,Byly_dziekan_przez_najblizsze_trzy_lata_nie_moze_uczyc.html

10.06.2010

Sprawa Gapika za granicę?

Rzeczpospolita, Łukasz Zalesiński 10-06-2010,

http://www.rp.pl/artykul/492068_Sprawa_Gapika_za_granice__.html

Węgierski dyplom nieważny w Polsce

Rzeczpospolita, Danuta Frey 10-06-2010

http://www.rp.pl/artykul/4,491690_Zagraniczny_dyplom_nie_zawsze_wazny_w_Polsce.html

16-06-2010

Prof. Środa o dyskryminacji kobiet w nauce

 PAP – Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska, 2010-06-16

22-06-2010

 Jednak będzie weryfikacja habilitacji rektora AM– Tomasz Wysocki 2010-06-22,

 Gazeta Wyborcza Wrocław

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,8050363,Jednak_bedzie_weryfikacja_habilitacji_rektora_AM.html

24-06-2010

Densytometr

blog prof. Pluskiewicza, 24 czerwca 2010

http://pluskiewicz.blogspot.com/2010/06/densytometr.html 

28-06-2010

Po co były badania macicy

Marzena Kasperska, Tomasz Wysocki, Wrocław, 2010-06-28,

 Gazeta Wyborcza

http://wyborcza.pl/1,75478,8069951,Po_co_byly_badania_macicy.html

29-06-2010

Rozłam na Akademii Medycznej z powodu histeroskopii

Gazeta Wyborcza Wrocław,Marzena Kasperska, Tomasz Wysocki, 2010-06-29,

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,8075209,Rozlam_na_Akademii_Medycznej_z_powodu_histeroskopii.html

Profesorskie plagiaty

Forum Akademickie 6/2010 – Marek Wroński

http://beta.forumakademickie.pl/fa/2010/06/profesorskie-plagiaty/?c=7

Patologie akademickie w mediach w roku 2010 (I kwartał)

styczeń 2010

ZAWIESZONE UPRAWNIENIA – Forum Akademickie 1/2010 Z archiwum nieuczciwości naukowej (78) Marek Wroński

http://www.forumakad.pl/archiwum/2010/01/44_zawieszone_uprawnienia.html

4.01.2010

Sprawa domniemanego plagiatu rektora AM jest w sądzie

Tomasz Wysocki

Gazeta Wyborcza, Wrocław, 4.01.2010

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,7415576,Sprawa_domniemanego_plagiat_u_rektora_AM_jest_w_sadzie.html

Były dziekan wydziału teologii uznany za kłamcę lustracyjnego

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,7418242,Byly_dziekan_wydzialu_teologii_uznany_za_klamce_lustracyjnego.html

Gazeta Wyborcza, ,  4.01.2010

5.01.2010

Cel uniwersytetu: wyłapać wszystkich plagiatorów

Marcin Wojciechowski

Gazeta Wyborcza, Olsztyn,  2010-01-05

http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,7423204,Cel_uniwersytetu__wylapac_wszystkich_plagiatorow.html

14.01.2010

Setna uczelnia w ogólnopolskim systemie antyplagiatowym

http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=369441&data=&lang=PL&_CheckSum=-1153435784

PAP – Nauka w Polsce, 14.01.2010

14.01.2010

Profesor na dziewięciu etatach

Metro, 2010-01-14,

http://www.emetro.pl/emetro/1,85651,7455388,Profesor_na_dziewieciu_etatach.html

14.01.2010

Decyzja o umorzeniu sprawy rektora AM ma być jawna

Tomasz Wysocki

Gazeta Wyborcza, Wrocław

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,7449872,Decyzja_o_umorzeniu_sprawy_rektora_AM_ma_byc_jawna.html

20.01.2010

Gabryś kontra Gryboś, czyli bunt ginekologów w klinice

GW Wrocław, 2010-01-20,

Marzena Kasperska, Tomasz Wysocki

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,7473051,Gabrys_kontra_Grybos__czyli_bunt_ginekologow_w_klinice.html

21.01.2010

Benon Gaziński i jego plagiat (nie)doskonały

Debata,  21 Styczeń 2010 , Piotr Kardela

http://www.debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=816:benon-gaziski-i-jego-plagiat-niedoskonay&catid=58:z-archiwum-ipn&Itemid=125

Krajewski bez habilitacji. Była nieuprawniona

Joanna Bujakiewicz, Emilia Iwanciw

Gazeta Wyborcza  Bydgoszcz, 21.01.2010

Za oszustwo stracił tytuł – Alicja Cichocka, Czwartek, 21 Stycznia 2010,Express bydgoski

http://www.express.bydgoski.pl/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=2&NrIssue=1418&NrSection=1&NrArticle=160077

Historycy nie zostawili na profesorze suchej nitki

Express bydgoski Czwartek, 21 Stycznia 2010

http://www.express.bydgoski.pl/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=2&NrArticle=160070&NrIssue=1418&NrSection=1

23.01.2010

Ani plagiat, ani nie plagiat, ale tak robić nie wolno

Tomasz Wysocki

Gazeta Wyborcza  Wrocław.2010-01-23

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,7486738,Ani_plagiat__ani_nie_plagiat__ale_tak_robic_nie_wolno.html

29.01.2010

Studenci zyskają dodatkowe informacje o swoich uczelniach”

Dziennik -Gazeta Prawna, 29 stycznia 2010 r

http://praca.gazetaprawna.pl/wywiady/393941,studenci_zyskaja_dodatkowe_informacje_o_swoich_uczelniach.html,2

Znów skandal na WSHE! Pluskwa w gabinecie prorektora. Kto kogo podsłuchuje i nagrywa? I po co to komu?

ADAM WILLMA- Gazeta Pomorska, 29 stycznia 2010,

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100129/WLOCLAWEK01/904356709

Rozpruta toga profesora- Grażyna Ostropolska,

Nowości, 29.01.2010

http://www.nowosci.com.pl/look/nowosci/article_druk.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=6&NrIssue=1326&NrSection=80&NrArticle=160795&IdTag=38

Μ

 

luty 2010

1.02. 2010

Sprawa prof. Andrzejaka: Dziwne sprawozdanie komisji

Tomasz Wysocki

GW Wrocław, 2010-02-01,

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,88047,7513735,Sprawa_prof__Andrzejaka__Dziwne_sprawozdanie_komisji.html

3.02.2010

Prokuratura zakończyła śledztwo ws. plagiatu na Uniwersytecie Szczecińskim

serwis Głosu Szczecińskiego

gs24 » Miasta i powiaty » Szczecin

3.02.2010

4 lutego 2010

Plagiat? Prof. Stanisław Kunikowski tłumaczył się przed komisją dyscyplinarną

Gazeta Pomorska,  4 lutego 2010,

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100204/WLOCLAWEK01/174963459

10  lutego 2010

Rok w zawieszeniu za plagiat

Gazeta Wyborcza, 2010-02-10,

http://wyborcza.pl/1,75478,7547449,Rok_w_zawieszeniu_za_plagiat.html

Jak oszukują polscy naukowcy

Gazeta wyborcza Toruń, 2010-02-08,

http://torun.gazeta.pl/torun/1,37645,7535667,Jak_oszukuja_polscy_naukowcy.html

11  lutego 2010

Anglista z UMK skazany na rok więzienia. Za plagiat

Gazeta Wyborcza  Toruń, 2010-02-11,

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,7547451,Anglista_z_UMK_skazany_na_rok_wiezienia__Za_plagiat.html

Za “życzę szczęścia w KFC” wykładowca z Wrocławia stanie przed komisją dyscyplinarną

Gazeta.plWrocław >  Wiadomości Wrocław, 2010-02-22,

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,7587676,Za__zycze_szczescia_w_KFC__wykladowca_z_Wroclawia.html

22 lutego 2010

Doktorantka zwolniona z PWSZ za Solidarność?

Gazeta Wyborcza Gorzów Wlk, 2010-02-22, Dariusz Barański

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,7590734,Doktorantka_zwolniona_z_PWSZ_za_Solidarnosc_.html

24 lutego 2010

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu rekrutacji absolwentów szkół średnich na uczelnie wyższe – 24 lutego 2010 r.

26 lutego 2010

RPO: polskie uczelnie dyskryminują osoby ze starą maturą

Gazeta Prawna, 26 lutego 2010 r

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/402001,rpo_polskie_uczelnie_dyskryminuja_osoby_ze_stara_matura.html

Prof. Kamela-Sowińska splagiatowała tekst o etyce

Gazeta Wyborcza Poznań,Piotr Żytnicki, 2010-02-26

http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,7603355,Prof__Kamela_Sowinska_splagiatowala_tekst_o_etyce.html

Łowca plagiatów o Kameli-Sowińskiej

Gazeta Wyborcza Poznań, Piotr Żytnicki, 2010-02-26

http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,7607684,Lowca_plagiatow_o_Kameli_Sowinskiej.html

27 lutego 2010

Pisząc o etyce popełniła plagiat

GW, Piotr Żytnicki, 2010-02-27

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,7607289,Piszac_o_etyce_popelnila_plagiat.html

Senator Gołaś szefem katedry AGH? Jest protest

Gazeta Wyborcza Kraków, Bartosz Piłat, 2010-02-27

http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,7607825,Senator_Golas_szefem_katedry_AGH__Jest_protest.html

28 lutego 2010

Plagiat prof. Kameli Sowińskiej pod lupą ministra

Gazeta Wyborcza Poznań, Piotr Żytnicki, 2010-02-28

http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,7611128,Plagiat_prof__Kameli_Sowinskiej_pod_lupa_ministra.html

Zakłócony spokój plagiatorów – Marek Wroński

Forum Akademickie 2,2010

http://www.forumakad.pl/archiwum/2010/02/40_zaklocony_spokoj_plagiatorow.html

Marzec 2010

2.03.2010

Z inspektora NIK-u na dyrektora kliniki

Gazeta Wyborcza, Judyta Watoła, 2010-03-02, 

http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,7619943,Z_inspektora_NIK_u_na_dyrektora_kliniki.html

5.03.2010

Polska, czyli plagiatowy raj

Rzeczpospolita, Agnieszka Niewińska , Łukasz Zalesiński 05-03-2010

http://www.rp.pl/artykul/2,442828.html

Plagiat znanej profesor, b. minister w tekście o…etyce biznesu

gazetaprawna.pl 5.03.2010

http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/403753,plagiat_znanej_profesor_b_minister_w_tekscie_o_etyce_biznesu.html

Źródło: PAP. Artykuł z dnia: 2010-03-05

Kamela-Sowińska: Jestem żerem dla rybek

Źródło: Gazeta Wyborcza Poznań, Piotr Żytnicki, 2010-03-05,

http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,7631470,Kamela_Sowinska__Jestem_zerem_dla_rybek.html

10.03.2010

Polskie uczelnie, czyli prowincjonalny chów wsobny

Gazeta Wyborcza Wrocław, Beata Maciejewska,2010-03-10, 

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,88344,7646617,Polskie_uczelnie__czyli_prowincjonalny_chow_wsobny.html?as=1&ias=2&startsz=x

12.03.2010

Która uczelnia najlepsza? Zależy od rankingu…

Źródło: Gazeta Wyborcza Kraków, Olga Szpunar, 2010-03-12

http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,7657499,Ktora_uczelnia_najlepsza__Zalezy_od_rankingu___.html 

18.03.2010

UMCS. Ostry konflikt rektorów, czyli wojna gronostajów

Gazeta Wyborcza, Paweł P. Reszka,2010-03-18

19.03.2010

Przybywa internetowych doktorów

19.03.2010 Przegląd, Bronisław Tumiłowicz – ONET

http://wiadomosci.onet.pl/1604345,2677,1,kioskart.html

20.03.2010

Magister dzięki Wikipedii

Rzeczpospolita, Agnieszka Niewińska , Matylda Młocka 20-03-2010,

Zamiast się uczyć, kopiują na potęgę

Rzeczpospolita, Agnieszka Niewińska ,  20-03-2010

http://www.rp.pl/artykul/19,449768_Zamiast_sie_uczyc__kopiuja_na_potege.html

23-03-2010

tvp,  Publicystyka » magazyny reporterskie » Celownik » wideo – 23.03.2010

Sprawa prof. Józefa Dzielickiego

http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/celownik/wideo/23032010/1421519

25 marca 2010 r

Głos Wielkopolski 2010-03-25

Poznań: Zawiesili profesora Gapika– Katarzyna Kamińska Łukasz Cieśla

http://www.gloswielkopolski.pl/stronaglowna/236733,pozna-zawiesili-profesora-gapika,id,t.html

Uczelnie marnują pieniądze z unijnych dotacji

Dziennik-Gazeta Prawna, 25 marca 2010 r

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/408719,uczelnie_marnuja_pieniadze_z_unijnych_dotacji.html,2

26-03-2010

Lechosław Gapik bez certyfikatu terapeuty, uczelnia zawiesiła go w prawach wykładowcy

Gazeta.pl Wiadomości Polska Informacje -2010-03-26

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,7704979,Lechoslaw_Gapik_bez_certyfikatu_terapeuty__uczelnia.html

29-03-2010

Prof. Kamela-Sowińska i plagiat z Wikipedii

Gazeta Wyborcza Poznań, Piotr Żytnicki, 2010-03-29,

http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,7711019,Prof__Kamela_Sowinska_i_plagiat_z_Wikipedii.html

Była minister kradła ze Ściągi.pl i Wikipedii

wp.pl- 29.03.2010 Agnieszka Niesłuchowska, Wirtualna Polska

Kamela-Sowińska tłumaczy się z kolejnego oskarżenia o plagiat

Piotr Świątkowski, RMF FM, 29.03.2010

Metody seksuologa Lechosława G. zbada prokuratura

 Gazeta Wyborcza Poznań,Natalia Mazur, Piotr Żytnicki, 2010-03-29

http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,7715572,Metody_seksuologa_Lechoslawa_G__zbada_prokuratura.html

30-03-2010

Uczelnie dostaną dużą autonomię

31-03-2010

Wyrok dostępny nie tylko na papierze

Rzeczpospolita, Zbigniew Frąckiewicz 31-03-2010,

http://www.rp.pl/artykul/454651.html

marzec , 2010

Forum Akademickie , 2010,3

ZUPEŁNIE INNY WIZERUNEKprof. dr hab. Roman Maciej Kalina

 ———

NAJLEPIEJ ZASTRZELIĆ POSŁAŃCA…– dr n. med. Marek Wroński

Sprzedajna nauka – Wiesław Sztumski

Sprawy Nauki, 3,2010

http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1534&Itemid=51