A zarazem pomimo blokad ze strony ministerstwa po raz pierwszy odbywa się tak szeroka dyskusja nad tym, jak mają wyglądać polskie uczelnie. I to jest wartość. Pytanie tylko, kogo trzeba najbardziej pilnować, żeby nie została zmarnowana.