Eksperci podpisują oświadczenia o braku konfliktu interesów, ale nie ze względów powiązań politycznych

Milionowe granty z NCBiR dla firmy wiceszefa Porozumienia

tvp.info

Z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nadzorowanego przez Jarosława Gowina, do firmy, której współzałożycielem jest wiceprezes Porozumienia, trafi ponad 10 mln zł – donosi wprost.pl. Według portalu taka decyzja zapadła, kiedy Gowin pełnił funkcję wicepremiera i szefował resortem nauki, któremu podlega Centrum.

Chów wsobny

Polska nauka? Hodowla wsobna

Gazeta Prawna

U nas można skończyć studia, zrobić doktorat, zatrudnić się jako adiunkt na tej samej uczelni i pozostać na niej aż do emerytury, pewnie już w randze profesora.

Maciej Żylicz –

„W ciągu ostatnich 30 lat zbudowaliśmy struktury finansowania nauki w systemie grantowym, powstało Narodowe Centrum Nauki (NCN) czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). I to była ogromna rewolucja dla większości pracowników naukowych. Oczywiście nie dla tych młodych, bo dla nich to była normalność, ale dla starszego pokolenia to był szok. Ale jakoś to przeżyliśmy i teraz mamy system, który owszem, promuje ludzi młodych, bo np. NCN musi 30 proc. pieniędzy dawać naukowcom poniżej 35. roku życia, ale też ten system sprawia, że jesteśmy rozdrobnieni. Aby utrzymać dobry zespół naukowy, trzeba mieć wiele grantów. I to powoduje, że naukowiec się rozprasza – na aplikowanie o pieniądze, na to, by te granty rozliczyć etc. Brakuje solidnego finansowania tego, co nazywamy działalnością statutową. Powinno być tak, że połowa środków na działalność naukową pochodzi z grantów, połowa ze stabilnego finansowania. A stworzyliśmy system grantowy, ale pozostałe elementy się nie zmieniły…..”

Popyt na dyplomy, tytuły nie maleje. Szajki prosperują.

Zorganizowana szajka produkowała prace dyplomowe. Tysiące zleceń w całej Polsce

GW

Kilka tysięcy prac licencjackich, magisterskich a nawet rozpraw doktorskich wyprodukowała zorganizowana grupa przestępcza. Krakowska policja zatrzymała mężczyznę, który kierował szajką. Szajka działała na terenie całej Polski od 2016 roku…

także:

https://lovekrakow.pl/aktualnosci/kup-sobie-wyksztalcenie-gang-redaktorow-rozbity_37196.html

Rektorzy cenzurują konserwatywne poglądy.

Prof. Ryba: rektorzy cenzurują konserwatywne poglądy. Waży się los przyszłych elit

Read more: https://www.pch24.pl/prof–ryba–rektorzy-cenzuruja-konserwatywne-poglady–wazy-sie-los-przyszlych-elit,77726,i.html#ixzz6UiiHlFH8

Mamy do czynienia z deklaracjami rektorów cenzurującymi konserwatywne poglądy. Sytuacja jest niebezpieczna, ponieważ tam kształcą się przyszłe elity. Zwróćmy uwagę, co dzieje się w naszej kulturze – obrazoburcze, nastawione na rekonstrukcję kulturową spektakle w teatrach; zobaczmy, co się dzieje w sferze intelektualnej, w sferze promocji genderystycznych, feministycznych czy ekologistycznych wśród młodzieży. To wszystko zaczyna się od uniwersytetu, później przechodzi na szkoły – zaznaczył….