Studenci kopiują nie tylko prace dyplomowe

Studenci plagiatują każdy temat

Dziennik Polski

Nauka. Studenci kopiują nie tylko prace dyplomowe. A wykładowcy najczęściej przymykają na to oczy. Koniec stycznia tego roku. Studenci seminarium magisterskiego jednego z kierunków humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oddają promotorowi pierwszy rozdział pracy. Sześciu na dziewięciu z nich przynosi teksty kupione w internecie. – Pięciu studentów kompletnie nie wiedziało, co jest w rozdziale, jeden nie pamiętał nawet tematu pracy! Pierwszy raz od 20 lat zdarza mi się taka sytuacja – mówi promotor. ….

…. Problem w tym, że na takie praktyki często jest przyzwolenie ze strony pracowników uczelni – Kiedyś cala dwudziestoosobowa grupa przyniosła mi prace semestralne, które były skopiowane z internetu. O sprawie poinformowałam dziekana, ale zamiast ukarać studentów, dał mi do zrozumienia, że to ja działam na szkodę wydziału, bo o studentów trzeba zabiegać, a nie zniechęcać – mówi nam doktorantka jednej z uczelni w Krakowie.

Walka doktorantów z wyzyskiem na uczelniach

Doktoranci wszystkich uczelni, łączcie się!

GW

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce zrzeszać doktorantów. Ma to im pomóc w walce z wyzyskiem na uczelniach.
– Pomysł był konsultowany z doktorantami i z członkami związku już od dawna – mówi Stanisław Różycki, wiceszef Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Odpowiednie zmiany w statucie wprowadził listopadowy zjazd związku, teraz czekają w sądzie na akceptację….

 

Plagiat profesora fizyki z Krakowa


Plagiat profesora fizyki z Krakowa


Marek Wroński – FA 2/2015

Wydane i podpisane przez dwóch rzeczników „Postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego” nie ma żadnej mocy prawnej.

. Wydana w 2006 r. przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej monografia profesorska Efekt fotowoltaiczny w organicznych ogniwach słonecznych – wybrane zagadnienia ówczesnego dr. hab. Jerzego Sanetry w 90% była bezpośrednim tłumaczeniem dysertacji doktorskiej Klausa Petritscha z 2000 r., z przejęciem całej bibliografii…..

Postępowanie utrudniające


W to, co się stało dalej, trudno uwierzyć. Jeden z rzeczników dyscyplinarnych, dr hab. Ryszard Zach, jest fizykiem oraz profesorem uczelnianym PK (w latach 2005-2008 był dziekanem Wydziału Fizyki) i pracuje w katedrze, którą kieruje prof. Jerzy Sanetra. Z tego powodu rzecznik dyscyplinarny, jako jego podwładny, pozostaje w klarownym i bezwględnym konflikcie interesów i z miejsca winien się wyłączyć z jakichkolwiek działań…..

…W końcu grudnia 2014 r. Klausowi Petritsch’owi, który obecnie z żoną i trójką dzieci na stale mieszka w Finlandi, PK wysłała informację o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, wraz z „Postanowieniem” z 19 XII 2014 r., Jednak dokumenty były tylko w języku polskim i adresat prawie nic z nich nie zrozumiał.

Środowisko naukowe bardzo długo spało

Zamiast książek zostaną po nas wnioski grantowe

Aleksander Temkin, Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej

Studentów ubywa, a wraz z nimi pieniędzy dla uczelni. Niż to pretekst do likwidacji infrastruktury badawczej i edukacyjnej. A przecież można inaczej: mniejsze grupy, indywidualny kontakt z wykładowcą, naukowcy skupiający się na badaniach. To szansa na skok w XXI wiek

Środowisko naukowe bardzo długo spało. Z nielicznymi wyjątkami naukowcy przespali rządy prof. Barbary Kudryckiej. Dominowały indywidualne strategie dostosowywania się do systemowych patologii. Dużo było cichych narzekań i głośnego poczucia bezradności.

Dzisiaj jednak środowisko naukowe się budzi i nie jest już bezradne. Postulaty naszego Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej poparło 70 instytutów i wydziałów ze wszystkich polskich uniwersytetów, reprezentujących nie tylko humanistykę, lecz także nauki ścisłe i społeczne. Skala protestu nie ma precedensu od 1989 roku – 70 jednostek zagroziło protestami, jeśli Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego zignoruje to wspólne wystąpienie.

Pierwsze reakcje są rozczarowujące…..

Prof. Bogusław Paź złożył odwołanie od decyzji o zawieszeniu

Prof. Bogusław Paź złożył odwołanie od decyzji o zawieszeniu

onet.pl

…..Jak wynika z art. 147 ust. 1-2 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012r. poz. 572), nauczyciel akademicki może zostać zawieszony w pełnieniu obowiązków  jedynie w ściśle określonych przypadkach. Cytuję: „w sytuacji kiedy wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, a także w toku postępowania wyjaśniającego, jeżeli ze względu na wagę i wiarygodność przedstawionych zarzutów celowe jest odsunięcie go od wykonywania obowiązków”.

Wprawdzie uniwersytecki rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie wyjaśniające, ale od kilkudziesięciu lat w historii  Uniwersytetu Wrocławskiego nikogo, kto był obiektem postępowania rzecznika z tego tytułu, nie zawieszono w obowiązkach. A sprawy te były dużo poważniejsze, bo drastycznie godziły w godność uczelni jak np. dość częsta obecność ewidentnych plagiatów w pracach naukowych…..

Pracownica wrocławskiej uczelni oskarżona o uporczywe nękanie

Pracownica uczelni wyższej mailami nękała swoich kolegów. Stanie przed sądem

tvn24

Wielokrotnie wysyłała do swoich współpracowników maile z różnych kont pocztowych. Śledczy stwierdził, że w ten sposób uporczywie ich nękała. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Danucie P., pracownicy wrocławskiej uczelni.

Śledztwo prowadziła Prokuratura Rejonowa Wrocław-Śródmieście. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 63-letniej Danucie P, pracownicy jednej z wrocławskich uczelni wyższych. – Kobieta oskarżona została o uporczywe nękanie – informuje Małgorzata Klaus, rzeczniczka prokuratury okręgowej we Wrocławiu……

Piotr Obarek kwestionuje, iż praca habilitacyjna, którą badała Komisja Dyscyplinarna UWM, to jego praca.

Piotr Obarek: „to nie moja praca”

Debata

Piotr Obarek kwestionuje, iż praca habilitacyjna, którą badała Komisja Dyscyplinarna UWM, to jego praca. W odwołaniu od kary dwuletniego zakazu wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego Piotr Obarek zaprzecza, aby jego autentyczna praca pt. „Henryk Tomaszewski – twórca i pedagog”, miała formę i treść analogiczną do kserokopii znajdującej się w aktach sprawy.

Komisja Dyscyplinarna UWM nałożyła karę na dra hab. Piotra Obarka profesora UWM, po zbadaniu jego pracy habilitacyjnej i stwierdzeniu, iż nie jest ona samodzielna. Piotr Obarek odwołał się 9 lutego od tej decyzji do komisji dyscyplinarnej działającej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. W odwołaniu Piotr Obarek zarzuca rzecznikowi dyscyplinarnemu i komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich UWM niezachowanie procedur oraz łamanie przepisów proceduralnych…..

…..KOMENTARZ
Mamy „powtórkę z rozrywki”. Czy dr hab. Piotr Obarek, profesor UWM znów padł ofiarą spisku? Czy i tym razem spiskowcy sfałszowali i podrzucili jego pracę habilitacyjną?
„Numer” z brakiem podpisu Piotr Obarek przećwiczył już przy pracy doktorskiej. Jeśli ten argument zostanie odrzucony, gdyż na pracach magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych nie składa się autografu, to można wymyślać inne………