Kontrola rekordowych badań

Po co były badania macicy

Marzena Kasperska, Tomasz Wysocki, Wrocław, 2010-06-28,

 Gazeta Wyborcza

Wrocławska Klinika Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii przeprowadziła rekordową ilość histeroskopowych badań macicy, za które NFZ dobrze płaci – napisaliśmy w marcu.

– Te badania były albo fikcyjne, albo robione nieprawidłowo – mówi prof. Jerzy Rabczyński z Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie przywożono pobrane wycinki.

Dane NFZ potwierdzają, że wrocławska klinika w porównaniu ze wszystkimi innymi ośrodkami w kraju biła rekordy w liczbach histeroskopii diagnostycznych. W 2007 r. klinika prof. Zimmera zrobiła 994 badania i dostała za nie około miliona złotych. W tym samym czasie dziewięć klinik Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zbadało w ten sposób w sumie 70 kobiet! Dwa szpitale kliniczne z Lublina – 14, na całym Mazowszu w kilkudziesięciu szpitalach histeroskopię wykonano u 1265 pacjentek! 

W 2007 r. Akademicki Szpital Kliniczny, któremu klinika prof. Zimmera podlega, miał ogromne problemy finansowe. – Histeroskopię robiliśmy pod presją zamknięcia kliniki i utraty pracy – opowiada lekarz, który pracował wtedy w klinice. ..

Kontrolę zlecił też prezes NFZ. Zaczęła się miesiąc temu. Od kilkunastu dni sprawę bada też NIK.

Rozłam na Akademii Medycznej z powodu histeroskopii

Gazeta Wyborcza Wrocław,Marzena Kasperska, Tomasz Wysocki, 2010-06-29,

Awantura na posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego wrocławskiej Akademii Medycznej. Poszło o raport komisji, która sprawdzała, czy w klinice ginekologiczno-położniczej przy ul. Dyrekcyjnej doszło do nadużyć. Część profesorów nie dopuściła do jego odczytania
Rada Wydziału Lekarskiego, w której zasiadają m.in. szefowie klinik i zakładów, zebrała się w piątek na ostatnim posiedzeniu przed wakacjami. Jednym z punktów spotkania miało być odczytanie sprawozdania z prac komisji, którą w styczniu powołały władze Akademickiego Szpitala Klinicznego. Chodziło o ustalenie, czy w klinice kierowanej przez prorektora ds. dydaktyki AM prof. Mariusza Zimmera masowo wykonywano inwazyjne histeroskopowe badania macicy, nawet bez wskazań medycznych. Taki zarzut sformułowali trzej pracownicy tej kliniki: prof. Jerzy Zalewski, dr hab. Jerzy Heimrath oraz dr Marek Elias w artykule, który chcieli zamieścić w „Gazecie Uczelnianej” AM. Wydawnictwo nie zgodziło się na jego publikację. Sprawę ujawniliśmy w marcu w „Gazecie Wyborczej”…..

Marnotrawstwo środków publicznych na uczelni

Densytometr

blog prof. Pluskiewicza

Densytometr, o którym piszę został zakupiony przez moją uczelnię z przeznaczeniem do badan naukowych. Jest to nowoczesny sprzęt umożliwiający wszechstronny rozwój badawczy.

Jego koszt to 216.000 zł.

Przetarg został rozstrzygnięty pod koniec ubiegłego roku, następnie służby techniczne szpitala wykonały prace przygotowujące pomieszczenie pracowni, a na początku marca przedstawiciel dystrybutora dokonał montażu urządzenia oraz przeszkolił techniczkę.

…Niestety, densytometr nadal jest nieczynny…

ała ta skandaliczna historia ma wiele aspektów:

  • Marnuje się publiczne środki
  • Blokuje się badania naukowe…..

Profesorskie plagiaty

Profesorskie plagiaty

Forum Akademickie 6/2010 – Marek Wroński

…..

Kolejny plagiat w Poznaniu

W lutym 2010 r. Wydawnictwo ABC – Wolters Kluwer Business w Warszawie wydało książkę Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, autorstwa dr hab. Grażyny Bartkowiak, byłej profesor Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a obecnej profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tekst rozdziału II Etyczno-filozoficzne i psychologiczne aspekty pracy lekarza i pielęgniarki (str. 55-94) został przejęty prawie dosłownie i bez odpowiedniego odniesienia z tekstu pracy magisterskiej Marii Siedleckiej Społeczne i psychologiczne uwarunkowania wsparcia w relacji pacjent-pielęgniarka, obronionej w 2009 r. na Wydziale Zdrowia Publicznego (kierunek pielęgniarstwo). Promotorem była dr hab. Grażyna Bartkowiak, która stale pracuje na I etacie w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr Wydziału Ekonomii UE. Pani profesor przez parę lat (do połowy 2008) była także rektorem Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze.

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. dr hab. Marian Gorynia, musi wszcząć dyscyplinarne postępowanie wyjaśniające…

Weryfikacja habilitacji rektora AM

Jednak będzie weryfikacja habilitacji rektora AM– Tomasz Wysocki 2010-06-22,

 Gazeta Wyborcza Wrocław

Wrocławska Akademia Medyczna w końcu wybrała recenzentów, którzy zbadają, czy jej rektor prof. Ryszard Andrzejak nie popełnił plagiatu w pracy habilitacyjnej. Akademia Medyczna ustąpiła, bo groziła jej utrata prawa do nadawania tytułów na Wydziale Lekarskim.
……Wczoraj komisja powołana przez dziekana Wydziału Lekarskiego w końcu powołała dwóch recenzentów. – Wstrzymujemy sankcje, bo dostaliśmy harmonogram kolejnych działań rady wydziału, w tym powołania recenzentów. Bierzemy to za dobrą monetę. Uważnie obserwujemy dalsze kroki uczelni w wyjaśnieniu tej sprawy, którą już jesteśmy zniecierpliwieni – komentuje prof. Osman Achmatowicz, sekretarz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

W piątek kandydatury nowych recenzentów ma zatwierdzić rada Wydziału Lekarskiego.

Upubliczniona dokumentacja w sprawie przewodu habilitacyjnego prof. dr. hab. Ryszarda Andrzejaka

Upubliczniona dokumentacja w sprawie przewodu habilitacyjnego

serwis Akademii Medycznej

Pragnąc wyjaśnić kontrowersje narosłe wobec wznowionego przewodu habilitacyjnego prof. dr. hab. Ryszarda Andrzejaka na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej jej władze postanowiły upublicznić dokumentację w tej sprawie………

Jednocześnie informuję, że w dniu 28 maja 2010 roku RWL powołała Komisję do przeprowadzenia wznowionego postępowania w przewodzie habilitacyjnym prof. dr hab. Ryszarda Andrzejaka. Komisja ta została ukonstytuowana i podjęła odpowiednie działania. Podczas kolejnego posiedzenia RWL w dniu 25 czerwca 2010 zostanie dokonany wybór recenzentów dorobku i pracy habilitacyjnej prof. dr hab. Ryszarda Andrzejaka.

dr hab. Małgorzata Sobieszczańska prof. nadzw.
Prodziekan ds Nauki Wydziału Lekarskiego
 

 

Zmieniony ( 18.06.2010. )

Działania prawne w działalności strażniczej

Spotkanie o działaniach prawnych dla watchdogów w Krakowie!

22 czerwca w Krakowie odbędzie się spotkanie dla watchdogów zainteresowanych wykorzystaniem metod prawnych w swoich działaniach

Plan spotkania:

16:00 – 17:30 Rozpoczęcie oraz wykład Filipa Wejmana „Interes publiczny – a działanie na rzecz jednostki” oraz dyskusja
17:30 – 18:00 przerwa kawowa
18:00 – 19:00 Przykłady wykorzystania działań prawnych w działalności strażniczej polskich organizacji oraz dyskusja

Miejsce spotkania: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1
UWAGA! Spotkanie jest otwarte dla wszystkich chętnych

O dyskryminacji kobiet w nauce

Prof. Środa o dyskryminacji kobiet w nauce

PAP – Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska, 2010-06-16

Konferencja „Płeć w nauce – przeszkoda czy atut? Kariery naukowe a życie prywatne”

… jednym z najważniejszych przejawów dyskryminacji kobiet w świecie nauki jest sposób dystrybucji środków na badania naukowe. Z danych przytoczonych podczas konferencji przez prof. Renatę Siemieńską wynika, że wśród polskich pracowników naukowych granty na badania naukowe częściej są przyznawane mężczyznom. Różnice ze względu na płeć są szczególnie widoczne w naukach ścisłych i rolniczych, ale i społecznych.

Jednym z obszarów – wskazanych przez prof. Środę – w których dyskryminację kobiet widać szczególnie dobrze, jest zarządzanie. „Możemy mówić o nieuzasadnionym przywileju zarządzania przez mężczyzn” – uznała.

Jak wynika z danych podanych podczas konferencji przez dr Patrycję Dołowy z Fundacji Mama, wśród 193 członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk jest jedynie 6 kobiet. Kobiety są szefami jedynie siedmiu z 76 instytutów naukowych. 93 proc. kadry kierowniczej polskich instytutów naukowych stanowią mężczyźni.

„Często wystarczy po prostu być mężczyzną by zostać wybranym do jakiegoś gremium naukowego” – podkreśliła prof. Środa.

LIST OTWARTY DO OFIAR MOBBINGU UCZELNIANEGO

LIST OTWARTY DO OFIAR MOBBINGU UCZELNIANEGO

Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze

Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze

serwis Ministerstwa Sprawiedliwości

Kłamca lustracyjny nie może prowadzić zajęć dydaktycznych

Były dziekan przez najbliższe trzy lata nie może uczyć

Gazeta Wyborcza Olsztyn, Grzegorz Szydłowski, 2010-06-08

Dziekan teologii, skazany przez sąd za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego nie będzie miał zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Może jedynie prowadzić badania naukowe….Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że jego oświadczenie było niezgodne z prawdą. Potwierdził to w kwietniu również Sąd Apelacyjny w Białymstoku, do którego odwołał się były dziekan wydziału teologicznego. Zgodnie z procedurą poinformowane zostały o tym wyroku władze uczelni. – I musiałem na to zareagować – komentuje rektor prof. Józef Górniewicz, który o podjętych decyzjach personalnych informował wczoraj w Radiu Olsztyn. – Ks. Rogowski nie prowadzi już zajęć dydaktycznych – mówi „Gazecie” rektor. – Ta decyzja wynika z przepisów prawa polegających na działaniu dwóch ustaw: lustracyjnej i o szkolnictwie wyższym…..