Na plagiaty przymyka się oko

NASZ WYWIAD. Prof. Zybertowicz o problemach polskich uczelni. „Większość kadry akademickiej jest zainfekowana lękiem przed politycznością”

wpolityce.pl, 28.03.2013

zapytaliśmy profesora Andrzeja Zybertowicza

wPolityce.pl: Jak według Pana wygląda sytuacja na polskich uczelniach pod względem kradzieży intelektualnej, potocznie nazywanej plagiatami?

Nie znam danych z mojej uczelni. W ostatnich latach słyszałem o przypadkach, gdy kadra nie miała determinacji, żeby karać plagiatorów, zazwyczaj studentów, ale nie tylko. Gdy na uczelniach było wielu studentów, a promotorzy mieli do czynienia z dużą liczbą prac magisterskich, opieka intelektualna była fikcją, co tworzyło przestrzeń dla bezkarnego plagiatowania. Tu ważny jest kontekst:

wPolityce.pl: Jak według Pana wygląda sytuacja na polskich uczelniach pod względem kradzieży intelektualnej, potocznie nazywanej plagiatami?

Nie znam danych z mojej uczelni. W ostatnich latach słyszałem o przypadkach, gdy kadra nie miała determinacji, żeby karać plagiatorów, zazwyczaj studentów, ale nie tylko. Gdy na uczelniach było wielu studentów, a promotorzy mieli do czynienia z dużą liczbą prac magisterskich, opieka intelektualna była fikcją, co tworzyło przestrzeń dla bezkarnego plagiatowania. Tu ważny jest kontekst: na plagiaty przymyka się oko w ramach szerszej kultury przyzwoleń na bylejakość, która w podobnej mierze dotyczy studentów i znacznej części kadry.

w ramach szerszej kultury przyzwoleń na bylejakość, która w podobnej mierze dotyczy studentów i znacznej części kadry…..

Kto odważy się powiedzieć głośno

„Profesor nazwał studentów palantami i wybuchł skandal. W jego ślady jednak chętnie poszłoby wielu wykładowców”

Maja Narbutt -wpolityce.pl, 27.03.2013

Profesor nazwał studentów palantami i wybuchł skandal. W jego ślady jednak chętnie poszłoby wielu wykładowców. Plagiaty to plaga polskich uczelni. Kto odważy się powiedzieć głośno, z czego to wynika?

Studenci uczą profesorów

Studenci bronią Ojca Świętego

Nasz Dziennik,  27.03.2013

Na skutek protestów studentów i po rozmowie z rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Antonim Dębińskim prof. Zofia Kolbuszewska zrezygnowała ze stanowiska prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Studenci zaprotestowali przeciwko poparciu przez Kolbuszewską haniebnego wyczynu lewicowej ekstremistki lżącej publicznie Ojca Świętego Franciszka. Władze katolickiego uniwersytetu wyraziły ubolewanie i odcięły się od postawy profesor.

„My, przedstawiciele środowiska studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana PawłaII, z głębokim smutkiem i zaniepokojeniem przyjęliśmy wiadomość o podpisaniu przez Panią Prodziekan listu w obronie p. Ewy Wójciak” – piszą w liście otwartym skierowanym do dr hab. Zofii Kolbuszewskiej, prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, przedstawiciele dwunastu organizacji studenckich działających na uczelni….

List otwarty do dr hab. Zofii Kolbuszewskiej, prof. KUL   2013-03-27

Lista organizacji studenckich popierających treść listu otwartego do Pani Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Zofii Kolbuszewskiej, prof KUL, w związku z podpisaniem przez Panią Prodziekan listu w obronie p. Ewy Wójciak.

 

 • Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum
 • Koło Naukowe Psychologii Zarządzania KUL
 • Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków KUL
 • Koło Naukowe Historyków Studentów KUL
 • Koło Naukowe Informatyków KUL
 • Koło Naukowe Studentów Prawa KUL
 • Agencja Fotograficzna Terra
 • Legia Akademicka KUL
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów KUL
 • Koło Studentów Socjologii KUL
 • Koło Filozoficzne Studentów KUL
 • Koło Naukowe Teologów KUL

Czy Chińczycy uratują polskie uczelnie ?

Chińscy studenci ratunkiem dla polskich uczelni

Dziennik Polski, 27.03.2013

Ministerstwo Nauki liczy, że zagraniczni studenci pomogą polskim szkołom wyższym przetrwać trudny okres niżu demograficznego…..Szefowa resortu Barbara Kudrycka celuje przede wszystkim w studentów z Azji. – Staramy się współpracować z rządem Chin, aby stamtąd studenci przyjeżdżali studiować w Polsce – mówi minister Barbara Kudrycka, choć zapewne będzie ostro krytykowana przez obrońców praw człowieka za współpracę z władzami autorytarnych Chin.

Uczelnie nie kryją jednak, że oczekują takiego wsparcia resortu nauki, bo do tej pory ich oferta nie przebijała się na duży chiński rynek.

 

 

Godzi w dobre imię wspólnoty akademickiej

Prof. KUL broni Ewy Wójciak, która nazwała papieża ch… Uczelnia wyraża ubolewanie

Kurier Lubelski, 26.03.20134

Profesor KUL Zofia Kolbuszewska znalazła się w gronie sygnatariuszy listu, którego autorzy protestują przeciwko wyrzucaniu z pracy Ewy Wójciak, dyrektorki Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu. Wójciak nazwała papieża Franciszka chu… KUL wyraził ubolewanie postępowaniem swojego wykładowcy. Tymczasem we wtorek po południu prof. Kolbuszewska złożyła rezygnację z funkcji prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych KUL……- Zaangażowanie się dr hab. Zofii Kolbuszewskiej, prof. KUL w sprawę protestu, niezależnie od intencji w jakich zostało podjęte, rodzi wrażenie braku należnego szacunku pracownika KUL wobec Jego Świątobliwości. Rektor KUL oświadcza, że wskazanie w tym kontekście naszej Uczelni jako miejsca zatrudnienia ww. osoby, godzi w dobre imię wspólnoty akademickiej Uniwersytetu i jest działaniem nieuprawnionym – podkreśla Lidia Jaskuła.

 

Profesorowie do zwolnienia !

Adam Czerwiński –Zwalniają kilkudziesięciu profesorów i doktorów medycyny
GW, 23.03.2013
Tego jeszcze nie było w historii szkolnictwa wyższego. Uniwersytet Medyczny w Łodzi zwalnia kilkudziesięciu profesorów i doktorów habilitowanych!….Jeszcze niedawno tytuł profesorski gwarantował dożywotnią posadę, a uczelnia mogła zwolnić nauczyciela tylko wtedy, gdy był skazany za przestępstwo. Było kilka głośnych przypadków, że uniwersytet musiał wypłacać pensje ludziom, którzy siedzieli w areszcie. A teraz tak po prostu ma odejść kilkudziesięciu doktorów habilitowanych i profesorów. Dobrze, że wreszcie się to zmienia…..wykładowcy, którzy nie prowadzą zajęć albo mają ich za mało, dostaną wypowiedzenia.

Kolejny nałożony na uczelnie obowiązek to ocena efektywności naukowej. Naukowcy zostaną ocenieni za trzy ostatnie lata swojej pracy. Ile i co publikują, jakie projekty badawcze prowadzą. Oceny wystawia komisja złożona z prorektorów i dziekanów….

Prawie 50 tys. nauczycieli akademickich może stracić pracę

Uczelnie zwolnią leniwych naukowców. Tysiące nauczycieli może stracić pracę

Dziennik-Gazeta Prawna, 21.03.2013

Akademicy zatrudnieni w szkołach wyższych muszą się spieszyć ze zdobyciem awansu naukowego. Mimo że resort nauki zapewnia, iż zwolnienia w przypadku braku stopnia naukowego doktora lub habilitacji będą możliwe dopiero po 2021 r., uczelnie zdecydowały się wprowadzić ten wymóg już wcześniej. Prawie 50 tys. nauczycieli akademickich może stracić pracę, jeśli nie zdąży awansować. W to miejsce rektorzy zatrudnią młodszych i zdolniejszych….