Uniwersytet wszczyna postępowanie przeciwko prof. Popieli.

 

Uniwersytet wszczyna postępowanie przeciwko prof. Popieli.

https://wpolityce.pl/polityka/479616-uniwersytet-wszczyna-postepowanie-przeciwko-prof-popieli 

Prof. Agnieszka Popiela była pierwszą osobą, która zasugerowała, że prof. Tomasz Grodzki przyjął od niej pieniądze przy okazji leczenia jej matki. Później okazało się, że takich relacji jest więcej…..,Radio Szczecin podaje, że za wszczęcie postępowania przeciwko prof. Popieli stoi rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Edward Włodarczyk.

 W obronie prof. Popieli! 

Prof. Andrzej Nowak, prof. Wojciech Polak oraz red. Bronisław Wildstein postanowili stanąć w obronie prof. Agnieszki Popieli….

….. Wystąpienia profesor Agnieszki Popieli w żaden sposób nie kolidują z zasadami godnego postępowania nauczycieli akademickich, są one przejawem jej obywatelskiej troski i odpowiedzialności za dobro wspólne. Wszczynanie postępowania dyscyplinarnego wobec profesor Agnieszki Popieli może być interpretowane jako naruszanie prawa do swobodnych wypowiedzi przynależnego nie tylko nauczycielom akademickim, ale wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej. Poza tym stawianie przed organami dyscyplinarnymi wyższej uczelni profesora, który jest świadkiem w prowadzonym postępowaniu prokuratorskim powiązanym z tą samą sprawą, może być odbierane jako próba zastraszania. Jest to niedopuszczalne. Apelujemy więc do Pana Ministra o interwencję w tej sprawie w trybie nadzoru Ministra nad wyższymi uczelniami w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ekspertom wręcz absurdalny wydał się system, w którym istnieje nie tylko habilitacja, ale i profesura belwederska.

Gowin na UW o barierach blokujących rozwój polskich uczelni

PAP

Archaiczne struktury zarządzania, utrudnienia w rozwoju młodych naukowców, nadmierne rozproszenie nauki i polskich uczelni – to bariery wzrostu polskich uczelni, na które szczególnie zwracali uwagę zagraniczni eksperci konkursu na uczelnie badawcze – podsumował w poniedziałek na Uniwersytecie Warszawskim szef resortu nauki Jarosław Gowin……

Vivat Academia, vivant plagiatores!

Vivat Academia, vivant plagiatores!

FA 11/2019

Takich sytuacji, gdy monografia habilitacyjna wychodzi w kilkunastu egzemplarzach bądź cały nakład kilkudziesięciu egzemplarzy wykupywany jest przez autora, aby zapobiec ewentualnej krytyce dzieła, jest znacznie więcej. Trzeba z tym publicznie walczyć i ukazywać takie przypadki. Być może przewody habilitacyjne czy profesorskie powinny być otwierane co najmniej kilka miesięcy czy pół roku po skierowaniu monografii do sprzedaży i znalezieniu się na półkach bibliotek uniwersyteckich.