Kapitałem są umysły polskich uczonych.

Gowin o ograniczeniu biurokracji na wyższych uczelniach

onet.pl

– Nowa filozofia działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zmiany w Krajowych Ramach Kwalifikacji i rzadsze oceny okresowe pracowników uczelni mają przyczynić się do poszerzenia wolności i ograniczenia biurokracji na uczelniach – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin……

W Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie minister Gowin spotkał się z przedstawicielami uczelni i świata nauki na konferencji dotyczącej biurokracji. – Mamy do czynienia z koszmarną hydrą i to z taką, do której sami się dokładamy – mówił o biurokracji prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas. Przywołał słowa Czesława Miłosza: „Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach”. – Właśnie o to chodzi: my wszyscy musimy jakoś próbować tę lawinę biurokracji rozładować albo zatrzymać. Oczywiście najwięcej może pan minister, bo jak wiadomo: duży może więcej – mówił prof. Białas.

Minister Gowin zapowiedział, że chce już od 1 października zlikwidować niepotrzebne sprawozdania i biurokrację. – Te tony papieru, to będzie oszczędność nie tylko dla lasów, ale przede wszystkim dla być może najcenniejszego kapitału, jakim dysponuje Polska: tym kapitałem są umysły polskich uczonych. Trzeba ich odciążyć od zadań biurokratycznych, po to, by mogli skoncentrować się na tym, co jest ich misją, czyli na kształceniu następnych pokoleń, formacji polskich przyszłych elit i uprawianiu nauki – mówił Gowin…..

Konieczność zmian widzą nie tylko studenci czy niższa kadra naukowa, ale także kadra profesorska.

Gowin: Czas na reformy w szkolnictwie wyższym [WIDEO]

radioszczecin.pl

Tylko zmiany wprowadzane wspólnie ze środowiskiem akademickim mogą podnieść jakość szkół wyższych – mówił wicepremier Jarosław Gowin w „Rozmowie pod krawatem”….mimo wydania 30 miliardów złotych na innowacyjność przez ostatnie osiem lat, Polska jest pod tym względem w ogonie Unii Europejskiej.

– Polska spadła do najniższej kategorii Unii, jeśli chodzi o najlepsze polskie uczelnie. Uniwersytet…trzeba spokojnie – w porozumieniu ze światem akademickim i naukowcami – wprowadzać reformy. Nie zapowiadam jednak żadnej rewolucji – zaznaczył minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Jarosław Gowin w „Rozmowie pod krawatem” podkreślał, że konieczność zmian widzą nie tylko studenci czy niższa kadra naukowa, ale także – uznawana za konserwatywną – kadra profesorska.

Plagiat przekreśla awans naukowy zarówno kandydata na profesora, jak i kandydata na doktora,

Z naruszeniem praw autorskich

FA 4/2016

Marek Wroński

Stwierdzone przez recenzentów przejęcie treści doktoratu innego autorstwa kompromituje nauczyciela akademickiego – kandydata na profesora, przez co nie może on zostać awansowany.

….Prof. Andrzej Budkowski z Instytutu Fizyki im. Smoluchowskiego UJ w Krakowie w szczegółowej 8-stronicowej recenzji wykazał, że J. Sanetra przejął nie tylko strukturę i tekst doktoratu K. Petritscha z 2000 r., lecz także przywłaszczył wyniki jego licznych eksperymentów naukowych. Recenzent dowiódł, że 75% rysunków w monografii profesorskiej jest kalką lub przerysowaniem rysunków z pracy doktorskiej Austriaka. Dodatkowo prawie wszystkie równania (98%) z wyprowadzonych 44 wzorów fizycznych oraz wszystkie tabele z wynikami pochodzą z doktoratu; również z tego źródła pochodzi 88% cytowanej literatury. W świetle powyższych faktów recenzent ocenił, że dorobek naukowy Jerzego Sanetry przedstawiony we wniosku profesorskim powstał z naruszeniem praw autorskich i dobrych obyczajów w nauce, i z tego powodu uchylił swoją recenzję z 30 sierpnia 2007 r.
…

…W mojej opinii sprawa tego oszustwa naukowego (plagiat doktoratu, przejęcie badań i wyników, rozliczenie nimi grantu o wartości 274 tys. zł!) rzuca cień na procedury stosowane na Politechnice Krakowskiej. O dalszych „postępach” tej sprawy będziemy informować.
…

…. Plagiat przekreśla awans naukowy zarówno kandydata na profesora, jak i kandydata na doktora, zaś zagrabienie przez promotora nierzetelnego tekstu doktoranta nie jest okolicznością łagodzącą

Obiecanki uczelni to pic na wodę.

Wyższe Szkoły Pobierania Czesnego: Nielegalne opłaty i wydziały widma

gazetaprawna.pl

Obecni oraz byli studenci przyznają, że wiedza, którą wyszarpali na niektórych uczelniach, jest funta kłaków warta. Że za te pieniądze mogliby opłacić kilka kursów i wybrać się w podróż na drugi kontynent. – Wkuwanie na pamięć podręcznika z lat 90. tylko dlatego, że wykładowca go napisał i wymaga znajomości na blachę, to norma. Tylko po co? –…..Jak taki młody człowiek przeczyta, że studiując, ma przeróżne udogodnienia, a przy okazji będzie się uczył od nazwisk z pierwszych stron gazet, dostaje gęsiej skórki z wrażenia – przyznaje Piotr, doktorant na jednej z uczelni na Mazowszu. – Ale szybko okazuje się, że obiecanki uczelni to pic na wodę. Kiedy student zaczyna zdawać sobie z tego sprawę, jest za późno na wycofanie się…..

Eliminacja każdego, kto odbiega od schematu

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/936414,polska-nauka-nie-daje-rady.html

Polska nauka na krześle elektrycznym

Gazeta Prawna

Zamiast prawdziwych uczelni mamy feudalne księstwa, w których za pomocą kar i nagród walczy się z „aspołecznymi” i promuje swoich. O ciemnej stronie świata akademickiego opowiada matematyk dr Kamil Kulesza. .

Wreszcie odkrycie na miarę Nobla !

POD ROZWAGĘ NCN-owi

Pauza

Opiniując kilkadziesiąt wniosków o granty złożonych w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odkryłem, że w Polsce żyje (i ma się całkiem dobrze) plemię łowców grantów..

..IWO BIAŁYNICKI-BIRULA

Strategia blokowania nauki w Polsce

Strategiczne błędy blokują polską naukę

wszystkoconajwazniejsze.pl

W Polsce prawie nie zatrudnia się ludzi z doktoratem w USA, mizerny jest także napływ ludzi z doktoratami z czołowych uczelni europejskich….

W USA dobre uczelnie na stanowiska profesorskie starają się zatrudnić osoby z doktoratami z uczelni najlepszych, same kształcąc doktorów, którzy znajdują pracę w uczelniach słabszych. W Polsce nawet najsłabsze uczelnie, jeśli tylko mają ku temu uprawnienia, kształcą własną kadrę.

Jednym z istotnych mechanizmów utrudniających mobilność jest model kariery akademickiej. W USA na stanowisko profesora zatrudnia się osoby dojrzałe, o których z dużą dozą pewności można powiedzieć, że już są liderami lub mają potencjał na lidera. U nas zatrudnia się osoby po zrobionym szybko doktoracie, które dają dużą nadzieję, że w przepisowym czasie zrobią habilitację. Tego, żeby kandydat był liderem, nikt nie oczekuje…..