Patologia rankingów uczelni

Która uczelnia najlepsza? Zależy od rankingu…

Źródło: Gazeta Wyborcza Kraków, Olga Szpunar, 2010-03-12, 

Przeciwko niektórym sposobom tworzenia rankingów protestują też uczelnie..Przedstawiciele uczelni mówią z żalem, że ich sugestie, co ewentualnie poprawić w metodzie oceniania, nigdy przez twórców rankingów nie zostały wzięte pod uwagę…Nieprecyzyjne według uczelni pytania i niejasna metodologia spowodowały, że krakowskie szkoły wyższe zbojkotowały w ubiegłym roku ranking tygodnika „Wprost” (w 2009 roku nie został opublikowany). W wyniku bojkotu uczelni z rankingu zrezygnował też „Newsweek”. ..

 Niektóre rankingi są wzięte z sufitu. Ta czy inna gazeta je publikuje, a nie wiemy, dla kogo są robione, w jakim celu, a przede wszystkim na jakiej podstawie wyróżnia się dane uczelnie – uważa dr Jan Sadlak.

Jest szefem powstałej w październiku ubiegłego roku międzynarodowej organizacji International Ranking Expert Group Observatory (IREG Observatory), która chce wziąć pod lupę sposób powstawania rankingów uczelni wyższych i opracować rzetelne kryteria ich tworzenia.

International Ranking Expert Group