PAN pod lupą prokuratury

PAN pod lupą prokuratury

rfm24

Resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiadamia prokuraturę o możliwych przestępstwach w Polskiej Akademii Nauk. Zawiadomienie to efekt kontroli przeprowadzonej przez resort w tej instytucji. Chodzi między innymi o naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych……W dokumentach jako osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości wymienieni są między innymi prezes Michał Kleiber i kanclerz PAN Zdzisław Hensel. Co ciekawe, w odpowiedzi wiceprezes PAN nie neguje zarzutów zawartych w wynikach kontroli.

Resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiadamia prokuraturę o możliwych przestępstwach w Polskiej Akademii Nauk. Zawiadomienie to efekt kontroli przeprowadzonej przez resort w tej instytucji. Chodzi między innymi o naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych.Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-pan-pod-lupa-prokuratury,nId,1363642?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Wyniki kontroli w PAN.

Odpowiedź PAN.

Sprostowanie

serwis MNiSW

wtorek, 25 marca 2014

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie może jednoznacznie potwierdzić informacji zawartych na stronie http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-pan-pod-lupa-prokuratury,nId,1363642

W związku z powyższym niniejszym informujemy i wyjaśniamy, że w toku kontroli prowadzonej w 2013 r. w Polskiej Akademii Nauk, zakończonej wystąpieniem pokontrolnym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lutego 2014 r.* stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, co w konsekwencji spowodowało konieczność złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego art. 77 ustawy o rachunkowości.

Niniejsze zawiadomienie o podejrzeniu(zgodnie z obowiązującymi przepisami) zostało złożone w sprawie i nie jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek obecnemu lub byłemu pracownikowi Polskiej Akademii Nauk………………

 

 

 

W dokumentach jako osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości wymienieni są między innymi prezes Michał Kleiber i kanclerz PAN Zdzisław Hensel. Co ciekawe, w odpowiedzi wiceprezes PAN nie neguje zarzutów zawartych w wynikach kontroCzytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-pan-pod-lupa-prokuratury,nId,1363642?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiadamia prokuraturę o możliwych przestępstwach w Polskiej Akademii Nauk. Zawiadomienie to efekt kontroli przeprowadzonej przez resort w tej instytucji. Chodzi między innymi o naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych.Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-pan-pod-lupa-prokuratury,nId,1363642?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiadamia prokuraturę o możliwych przestępstwach w Polskiej Akademii Nauk. Zawiadomienie to efekt kontroli przeprowadzonej przez resort w tej instytucji. Chodzi między innymi o naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych.Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-pan-pod-lupa-prokuratury,nId,1363642?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiadamia prokuraturę o możliwych przestępstwach w Polskiej Akademii Nauk. Zawiadomienie to efekt kontroli przeprowadzonej przez resort w tej instytucji. Chodzi między innymi o naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych.Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-pan-pod-lupa-prokuratury,nId,1363642?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Reklamy

PAN śladami Amber Gold ?

Komercjalizacja PAN, czyli mini Amber Gold w nauce

Dziennik Gazeta Prawna, Klara Klinger20.01.2014,

Polska Akademia Nauk oddała prywatnej firmie studia w outsourcing. Efekt: studenci niewyedukowani, z nieodzyskanymi pieniędzmi, a instytucja naukowa umywa ręce.

Zawieszenie kierunku, niejasny los studentów, zmarnowane pieniądze za czesne, zawiadomienie do prokuratury. Wydawałoby się, że taka sekwencja wydarzeń zarezerwowana jest dla prywatnych Sorbon z prowincji i nijak nie dotyczy renomowanych instytutów. Ale okazuje się, że elita też nie jest wolna od chałtury.

W 2012 r. w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN pojawił się pomysł powołania nowego kierunku: social media. Jego program napisał absolwent INE Przemysław Kołak, a wykładowcy spoza PAN zawierali umowy z akademią. Sam Kołak miał otrzymać wynagrodzenie proporcjonalne do zysku PAN. Przy pierwszym podejściu kierunek nie wypalił – nie było chętnych. Kołak znalazł jednak firmę, która zajęła się reklamą, a w zamian została współudziałowcem kursu (miała mieć udział w zyskach). Nowo zrekrutowani studenci płacili po 6 tys. zł za dwa semestry. PAN zarabiała. Zarabiał też pomysłodawca Przemysław Kołak.

W maju 2013 r. instytutem zaczął kierować nowy dyrektor prof. Cezary Wójcik. Dopatrzył się nadużyć, rozwiązał kierunek, a sprawa trafiła do prokuratury. Ze strony internetowej INE zniknęły dane o kierunku. Studentów nie poinformowano, dlaczego zajęcia zostały zawieszone. Dziś dyrektor INE twierdzi, że jego instytut… w ogóle nie otwierał kierunku. Studentom do tej pory nie zwrócono pieniędzy……….

Finansowanie komisji etycznych – Komisja ds Etyki w Nauce PAN

Decyzja Nr 35 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie kosztów funkcjonowania Komisji do spraw etyki w nauce

serwis PAN

http://www.instytucja.pan.pl/images/stories/pliki/Komisja_ds_Etyki_Nauce/dokumenty/Decyzja_Nr_35_Prezesa_Polskiej_Akademii_Nauk_z_dnia_26_sierpnia_2011_r._w_sprawie_kosztow_funkcjonowania_Komisji_do_spraw_etyki_w_nauce.pdf

W programie uchwalenie Kodeksu etyki pracownika naukowego

121. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN

serwis PAN

121. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN odbędzie się w dniu 21 czerwca 2012 r. (czwartek), w Auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie, ul. Księcia Trojdena 4. Początek posiedzenia o godz. 11.00.

Program Zgromadzenia Ogólnego PAN

6. Uchwalenie Kodeksu etyki pracownika naukowego.
– prof. Andrzej Zoll, Przewodniczący Komisji ds. etyki w nauce

PAN otrzyma większą dotację i będzie restrukturyzowana

Kudrycka: PAN otrzyma większą dotację i będzie restrukturyzowana

PAP – Nauka w Polsce, 29.03.2012

Instytuty PAN będą miały wyższą dotację statutową – zapewniła w środę na posiedzeniu sejmowej podkomisji nauki minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Zaznaczyła, że PAN nie ominie restrukturyzacja.

Wzrośnie dotacja statutowa dla instytutów Polskiej Akademii Nauk, która – jak alarmowali przedstawiciele akademii – w tym roku jest znacząco niższa niż się spodziewali (o ok. 10 proc. niższa niż w ubiegłym roku i prawie 30 proc. niższa niż w 2010 r.). Łącznie w 2011 r. instytuty PAN dostały 471 mln zł – wynika z danych ministerstwa nauki. W tym roku dotacja została ustalona na poziomie 385,5 mln zł, ale minister nauki zapowiedziała na środowym posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego, że za około miesiąc podpisze rozporządzenie, które ma ją podwyższyć. Łączna kwota dotacji ma być porównywalna z ubiegłoroczną.

„Rozporządzenie to daje nam możliwość, by przeanalizować sytuację nie tylko instytutów naukowych PAN, ale także instytutów badawczych i wspomóc wszystkie wymagające wsparcia” – powiedziała.

Minister podkreśliła, że instytuty PAN czeka restrukturyzacja – np. połączenie niektórych w lepiej radzące sobie jednostki. Obecnie w ramach PAN funkcjonuje 69 instytutów naukowych……

Przypomniała, że w ostatnich latach restrukturyzację przeszły resortowe instytuty badawcze (dawniej jednostki badawczo-rozwojowe). Kilka lat temu było ich 260. Po wejściu w życie w 2010 r. zmienionych zasad finansowania tych instytutów, najsłabsze z nich zaczęły dostawać tylko część dotacji na działalność. Część została zlikwidowana, inne zostały skonsolidowane i obecnie jest ich 119.

Jak mówił przedstawiciel Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk dr hab. Marian Srebrny z Instytutu Podstaw Informatyki PAN, instytutom PAN obcięto dotacje, mimo że są oceniane przez MNiSW bardzo wysoko. Według ustawy o zasadach finansowania nauki wysoka ocena gwarantuje pełną dotację. Instytutom wprawdzie przyznano pełną dotację, ale jest ona niższa, niż w ubiegłym roku…….

Według przedstawicieli związków zawodowych działających w PAN, ograniczenie dotacji prowadzi do redukcji zatrudnienia. Cierpią na tym przede wszystkim młodzi pracownicy, którzy są zatrudnieni na umowach na czas określony i najłatwiej ich zwolnić.

Osobnym problemem, o którym mówiono podczas środowego posiedzenia, były pensje naukowców. Srebrny przypomniał postulat związkowców z PAN, żeby pensje pracowników instytutów akademii były określone ustawowo według podobnych zasad, jak pensje pracowników uczelni. Wynagrodzenia pracowników szkół wyższych określa tzw. siatka płac, ogłaszana co roku przez ministra nauki w rozporządzeniu. W tej siatce określane jest ile ma wynosić minimalne i maksymalne wynagrodzenie pracownika w zależności od zajmowanego stanowiska.

W PAN siatki płac nie ma. Dyrektorzy poszczególnych instytutów zawierają ze swoimi pracownikami porozumienia zbiorowe, dotyczące wynagrodzeń. Srebrny argumentował, że w obliczu obniżenia dotacji instytuty płacą mniej, bo ustawa nie wymusza na nich trzymania się określonych stawek.

Minister nauki argumentowała, że naukowcy mogą pozyskać dodatkowe pieniądze za udział w projektach badawczych finansowanych z grantów.

Alarm naukowców z Akademii Nauk

PAN grozi likwidacja?

Ewa Łosińska , Rzeczpospolita, 13-03-2012,

Z powodu nowych przepisów i malejących dotacji zamkniemy podwoje – alarmują naukowcy z Akademii Nauk

Kłopoty PAN, a konkretnie instytutów zajmujących się naukami humanistycznymi, zaczęły się po zmianie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego z października 2011 r. Wówczas określono, że do minimum kadrowego, od jakiego zależy prowadzenie studiów i nadawanie tytułów, są wliczani tylko ci nauczyciele akademiccy, dla których dana uczelnia czy akademia „stanowi podstawowe miejsce pracy”. Pracownicy PAN z powodów finansowych jako podstawowe miejsce coraz częściej wskazują uczelnie prywatne…..

Dostaliśmy z budżetu o 20 proc. mniej pieniędzy niż rok wcześniej. To, co dostajemy, pokrywa tylko 75 proc. kosztów wynagrodzeń i utrzymania infrastruktury. 25 proc. musimy dorobić – mówi prof. Rzeplińska.

Udaje się to m.in. dzięki uruchamianiu płatnych studiów doktoranckich i podyplomowych. Ale jeśli z Instytutu Nauk Prawnych PAN odejdą samodzielni pracownicy, prowadzenie takich studiów też nie będzie możliwe…

..O kształcie PAN powinni też myśleć sami naukowcy. Koniec z centralnym zarządzaniem nauką. Wiele zależy od środowiska – wskazuje Bartosz Loba.

Polska Akademia Nieprzydatności

Andrzej Talaga, Rzeczpospolita, 14.03.2012

PAN cierpi na odpływ naukowców, co grozi jej zapaścią. Można by przy tej okazji nieco ponarzekać, lepiej jednak potraktować ten ruch jako naturalny proces wymierania dinozaurów, których miejsce zajmą lepiej dostosowane do zmian naukowe ssaki. Świat nauki bez PAN jest wyobrażalny, ba – ma nawet szanse stać się ciekawszy, bardziej dynamiczny, lepiej reagujący na potrzeby społeczeństwa……

Czym leczy się Akademia?

Problemy akademików

Anna Leszkowska – Sprawy Nauki, nr 1(166) 2012 r.

Jak co roku, 15 grudnia 2011 odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, którego pierwsza część dotyczyła spraw korporacji, a druga była sesją naukową, poświęconą energetyce przyszłości..

..Sądząc z frekwencji, akademików interesowały głównie sprawy korporacyjne (dostosowanie ustroju Akademii do ustawy o PAN z ub. roku), spośród których długą dyskusję wywołały próby określenia roli i zadań PAN (zapis wymuszony przez ustawodawcę, który zażądał od środowiska ustalenia strategicznych kierunków rozwoju PAN – art. 2 ustawy). Nie było bowiem dla zebranych jasne, co ustawodawca miał na myśli tak formułując swoje oczekiwania….

W PAN obserwuje się skłonność do nadmiernego procedurowania, a chodzi o to, aby cele sprecyzować, uściślić, wyrazić. Zatem nawet wówczas, kiedy misja PAN była i jest realizowana („Akademia służy rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej” – art. 2 ustawy), trzeba ją dokładniej sprecyzować, aby ustawodawca nie miał wątpliwości.

Zaproponowano zatem nadrzędną misję Akademii (wszechstronne działania na rzecz rozwoju nauki, służące społeczeństwu i wzbogacaniu kultury narodowej, prowadzone z zachowaniem najwyższych standardów jakości badań i norm etycznych) oraz sposoby jej realizowania (poprzez kształcenie kadr naukowych, innowacyjne wykorzystanie badań, formułowanie opinii i doradztwo w sprawach istotnych dla kraju, a także upowszechnianie wiedzy). …Zajmowanie się sobą akademików dotyczyło także wyboru (pierwszy raz po 60 latach!) komisji rewizyjnej oraz wyborów członków Akademii Młodych Uczonych (też wymóg ustawowy). Tu powstał problem z reprezentacją wszystkich nauk, bo z Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych nie zaproponowano żadnej kandydatury – widocznie nikt nie zasłużył.

…Czy PAN jest zdolna do zreformowania siebie? Obserwując porządek tego (ale i wszystkich poprzednich) zebrania, prowadzonego przez szefa instytucji, można w to wątpić…..Czym zatem leczy się Akademia? Ano, leczy się odrabianiem lekcji zadanych przez władzę. Formalnym.