PiS nie wprowadzi szybko radykalnych reform w szkolnictwie wyższym.

Bez radykalnych zmian w szkolnictwie wyższym. PiS wprowadzi tylko te najtańsze

Dziennik Gazeta Prawna

PiS nie wprowadzi szybko radykalnych reform w szkolnictwie wyższym. Na początek ruszą bowiem tylko te, które nie zaszkodzą finansom państwa….

Więcej ognia powinniście wykrzesać z siebie przy tworzeniu, a nie paleniu prac naukowych.

Mirowska-Łoskot: Jest dym, ale ognia brak

Dziennik Gazeta Prawna

…protestujący sami nie mają pomysłu, jak wyrwać uczelnie z kryzysu. Oczywiście głównie postulują wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. Środki dla naukowców są, jednak trzeba po nie sięgać do unijnej kieszeni. A w konkurencji z akademikami z innych krajów wypadamy blado. Grzebanie kolejny raz w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym niewiele tutaj zmieni. Drodzy akademicy! To, jaka jest polska nauka, zależy od was, trochę więcej ognia powinniście wykrzesać z siebie przy tworzeniu, a nie paleniu prac naukowych.

Zachęta finansowa to kardynalny błąd.

NIK: Stracone miliony na zamawiane studia

Dziennik Gazeta Prawna

Większość pracodawców uważa, że absolwenci takich uprzywilejowanych kierunków nie są lepiej niż inni przygotowani do pracy. Z przeznaczonych przez rząd na ten program 1,2 mld zł dużą część pieniędzy przejedzono – twierdzi NIK w najnowszym raporcie.

…Kierunki zamawiane to te, które są potrzebne gospodarce. Chodzi o fakultety techniczne, matematyczne i przyrodnicze. Najwyższa Izba Kontroli dobrze ocenia pomysł, gorzej – jego realizację. Przykładem licznych błędów jest system stypendialny….

– Zdarzały się kierunki zamawiane, na których naukę podejmowało np. 15 osób, a kończyły ją z wielkim trudem zaledwie trzy – dodaje Mateusz Mrozek.

– To było do przewidzenia – uważa Włodzimierz Bernacki, poseł PiS. – Zachęta finansowa to kardynalny błąd. Więcej pieniędzy powinno pójść na poprawę oferty edukacyjnej.

Obecna polityka wobec szkolnictwa wyższego nie może być kontynuowana

Humaniści: mamy kryzys szkolnictwa, minister nauki: to happening polityczny

PAP – Nauka w Polsce

Wyższe szkolnictwo w Polsce pogrążone jest w głębokim kryzysie, a dotycząca go polityka wymaga zmian – alarmował w środę Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej podczas protestu w Warszawie. Według minister nauki happening ten ma charakter polityczny, jest sygnałem dla przyszłego rządu….

, Aleksander Temkin. – Mówiąc o kryzysie szkolnictwa wyższego zauważył, że w ciągu ostatnich ośmiu lat rząd likwidował wydziały uczelni, że na uniwersytetach blokuje się etaty dla doktorantów, i że pod względem nakładów na naukę Polska znajduje się na szarym końcu Unii Europejskiej. „Będziemy tutaj pilnować każdego rządu, jeżeli nie zostanie zmieniona polska polityka naukowa. A polskie uczelnie na to zasługują” – dodał.

Humaniści podkreślają, że przed wyborami chcieli „wysłać jasny sygnał, że obecna polityka wobec szkolnictwa wyższego nie może być kontynuowana – niezależnie od tego, jakie partie obejmą rządy po wyborach”….

NIK- instytuty badawcze nie wykorzystywały w pełni swojego potencjału badawczego.

NIK o instytutach badawczych

serwis NIK

Skontrolowane instytuty badawcze nie wykorzystywały w pełni swojego potencjału badawczego. W znikomym stopniu prowadziły działalność wdrożeniową, która jest ich ustawowym obowiązkiem. Choć liczba opatentowanych wynalazków wzrosła dwukrotnie, nie przełożyło się to na analogiczny wzrost ich wykorzystania – jedynie 20 proc. z nich znalazło zastosowanie w praktyce. Tymczasem w krajach o wysokim stopniu rozwoju za nieefektywne uważa się mniejsze niż 50 proc. wykorzystanie uzyskanych patentów. NIK zwraca również uwagę, że tylko 5 proc. zdobytych patentów stanowiły patenty zagraniczne, które są szczególnie ważne dla gospodarki….

Przestroga dla wszystkich promotorów:

Unieważniona nagroda!


FA 10/2015

Sprawa nierzetelnego doktoratu powinna być przestrogą dla wszystkich promotorów: zawsze należy sprawdzać sposób cytowania, sięgając przynajmniej do części prac wymienionych w bibliografii.

Czy czeka nas koniec ery plagiatów

System Genuino. Antyplagiatowa rewolucja na uczelniach

GW Kraków

Czy czeka nas koniec ery plagiatów? Stworzony w Krakowie system antyplagiatowy ma być prawdziwą rewolucją – to pierwsze narzędzie, które nie tylko analizuje kolejność słów, ale i rozumie, o czym jest tekst.
Największa zmora polskich uczelni? O palmę pierwszeństwa walczy wiele zjawisk, ale jednym z palących problemów jest zdecydowanie zjawisko plagiatu. Tym bardziej że od lat zatacza coraz szersze kręgi, a studenci piszący prace dyplomowe prześcigają się w pomysłach na przechytrzenie obecnie używanych systemów antyplagiatowych…

Prawdziwe i rzekome mity na temat algorytmu

 O HISTORII I MITOLOGII ALGORYTMU

J. L. CIEŚLIŃSKI

……Obecny rząd wydaje się być zadowolony z funkcjonującego algorytmu (najlepiej świadczy o tym omawiany tu dokument), nie przyjmując do wiadomości nawet tego, iż generuje on pogoń za studentem stacjonarnym i wynikające z tego zjawiska, na przykład obniżenie poziomu studiów, czy zanik studiów zaocznych. Na szczęście sporo miejsca algorytmowi poświęca Prawo i Sprawiedliwość, bardzo trafnie diagnozując związane z nim problemy:

Z tym łączy się sposób finansowania uczelni, który teraz dokonuje się przy zastosowaniu tzw. algorytmu. W dalszej perspektywie czasowej przygotowujemy się do radykalnej jego zmiany. W tej chwili ten algorytm, niezależnie od jego skomplikowania, sprowadza się do prostej zasady, że ilość pieniędzy pozostaje w stosunku proporcjonalnym do liczby studentów. Jest to strategia błędna i szkodliwa. Nie tylko bowiem zmusza ona uczelnie do przyjmowania zbyt dużej liczby studentów (co nieuchronnie obniża poziom), obniżania kosztów kształcenia, otwierania niepoważnych kierunków i uzależniania się od demograficznych perturbacji, ale w istocie oznacza, że pracownik wyższej uczelni jest wyłącznie dydaktykiem, a w każdym razie, iż płaci mu się jako dydaktykowi. Praca naukowa, którą wykonuje – jak słusznie zauważył jeden z profesorów – jest właściwie nieobjęta wynagrodzeniem. Takie podejście kłóci się z poczuciem sprawiedliwości i powinno być zmienione(Program PiS 2014, str. 135).

Daje to nadzieję na zmianę, zwłaszcza, gdyby przekonać przyszłych decydentów (ktokolwiek by to nie był), że zmiana algorytmu jest potrzebą bardzo pilną i jest zadaniem w pełni wykonalnym….

KRASP a mowa nienawiści

Rektorzy apelują o przeciwstawienie się mowie nienawiści

PAP – naukawpolsce

Apel o przeciwstawienie się mowie nienawiści wystosowało do uczestników debaty publicznej Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. „Nie ma wolności słowa bez prawdy, ale wolność słowa nie zwalnia z odpowiedzialności za nie” – głosi apel…..rektorzy zrzeszeni w KRASP definiują mowę nienawiści nie tylko jako wypowiedzi oparte na nietolerancji, ksenofobii i rasizmie. „To dla nas szersze pojęcie. Rozumiemy je jako brak szacunku w każdej materii wobec swojego rozmówcy czy przekazywanie treści, które są nieprawdziwe. To się nasiliło zwłaszcza w kampanii wyborczej. Ale jesteśmy też głęboko zaniepokojeni tym, co się dzieje w internecie” – mówił Banyś….KRASP zwraca się do wszystkich uczestników debaty publicznej o zdecydowane zapobieganie i przeciwstawianie się mowie nienawiści. „Wypowiedzi te, mające wpływ na kształt poglądów społecznych i wychowanie młodego pokolenia, muszą być wolne od języka nacechowanego wrogością, agresją i pogardą” – napisano.

Kariera naukowa wg obrządku wschodniego

Habilitacja na Słowacji. Szybki sposób na zdobycie tytułu naukowego

GW Kraków

Jak przyspieszyć mozolną wspinaczkę po szczeblach kariery naukowej? To proste: wystarczy wyjechać za południową granicę. Z szybkiej ścieżki awansu korzystają również naukowcy z Krakowa.
Skąd taka popularność akurat słowackich uniwersytetów wśród polskich doktorów, marzących o dalszej karierze naukowej? Bo bardzo łatwo tam zdobyć tytuł docenta, który potem w Polsce można automatycznie zamienić na stopień naukowy doktora habilitowanego……