Zdaniem sądu nie ulegało wątpliwości, że dziekan pozostawał w bezczynności.

DZIEKAN SZCZECIŃSKIEGO WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI W BEZCZYNNOŚCI

http://informacjapubliczna.org.pl/

Tym razem problem z jawnością ma jednostka kształcąca przyszłych prawników. Dziekan WPiA US dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz nie odpowiedział na wniosek, a po wpłynięciu skargi twierdził, że z dokumentami możemy zapoznać się w siedzibie Wydziału.
Pod koniec stycznia (28 stycznia 2015 r.) zawnioskowaliśmy do dziekana o udostępnienie: protokołów posiedzeń Rady Wydziału za 2014 r., dokumentów związanych z przeprowadzanymi w latach 2012-2014 kontrolami oraz wyników ocen nauczycieli akademickich, które były przeprowadzane w tym samym czasie. Wnieśliśmy o przesłanie skanów tych dokumentów na adres poczty elektronicznej. Dziekan nie zareagował na wniosek, więc 9 marca 2015 r. wnieśliśmy skargę do WSA w Szczecinie.
W dniu 21 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozpatrywał skargę na bezczynność dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Książki obcych autorów, w których habilitant miał być cytowany, nigdy nie zostały wydane,

Do kogo należą wyniki badań


FA – Marek Wroński

…..na grzbietach magistrantów”, buduje się habilitacyjny i profesorski dorobek naukowy. Czy ktoś z władz rektorskich AGH podejmie formalne kroki prowadzące do retrakcji tego artykułu?
….

…..Oszukańczy dorobek w habilitacji dr. Cwera

Rok temu, w artykule Nieistniejące publikacje habilitanta (patrz: FA 5/2014), opisałem historię nierzetelnej habilitacji dr. Andrzeja Cwera z Instytutu Pedagogiki UPH w Siedlcach, która przebiegała na Wydziale Pedagogicznym UMCS w Lublinie. Habilitacja, mimo pozytywnych recenzji, upadła na finalnym posiedzeniu komisji habilitacyjnej w momencie, kiedy jeden z jej członków, prof. Cezary Domański, przedstawił swoje ustalenia dotyczące dorobku habilitanta…..Okazało się, że dwunastu publikacji anglojęzycznych Andrzeja Cwera z lat 2006-2013 nie można znaleźć na łamach zagranicznych czasopism, które szczegółowo zostały wyliczone w wykazie dorobku naukowego. Co więcej, czasopismo „Humanities Journal”, wydawane jakoby przez norweski Uniwersytet w Bergen, nie istnieje, a dr Cwer, nie dość, że podał, jakoby opublikował w nim 8 artykułów, to jeszcze napisał, że pełnił tam godność członka kolegium redakcyjnego! Książki obcych autorów, w których habilitant miał być cytowany, nigdy nie zostały wydane, a liczne konferencje zagraniczne, w których podobno brał udział, nie miały miejsca.

Politycy na uczelniach

Nie tylko Duda, czyli naukowiec w polityce

Rz

W Sejmie, Senacie i Parlamencie Europejskim zawsze było wielu nauczycieli akademickich, którzy idąc w politykę, zawieszali zajęcia na uczelni – wybierali tzw. urlop bezpłatny lub próbowali godzić podwójne obowiązki…..

Konkurs antyplagiatowy

Konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących obsługi systemów antyplagiatowych w ramach Działania 3.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

serwis MNiSW

20 maja 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Wnoski można składać od 22 czerwca do 22 lipca 2015 r.

  • Więcej informacji w serwisie NCBR
  • ————
  • ” W ramach konkursu, który rusza w maju 2015 r. szkoły wyższe mogą dostać w sumie 100 mln zł na stworzenie, modyfikację lub zakup licencji systemów antyplagiatowych.”- http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/uczelnie-przyszlosci-5-miliardow-zlotych-dla-polskich-uczelni-i-studentow.html

Uczelnie niepubliczne będą oferowały wyższy poziom kształcenia niż państwowe

Prywatne szkoły wyższe upadną? To nieprawda. One są przyszłością

Dziennik Gazeta Prawna

Problemy demograficzne już wkrótce odbiją się na uczelniach wyższych. Obserwowany od kilku lat trend obniżania jakości kształcenia pogłębi się do tego stopnia, że to uczelnie niepubliczne będą oferowały wyższy poziom kształcenia niż państwowe. Potwierdzają to wyniki badań Instytutu Badań Edukacyjnych. Wynika z nich, że na skutek obserwowanego od lat 90. spadku liczby urodzeń widoczny jest spadek liczby osób w wieku 19-23 lata z perspektywy wyborów przyszłych ścieżek edukacyjnych oraz jakości kształcenia. Przy zachowaniu dotychczasowych limitów przyjęć na studia okaże się, że na studia będą przyjmowane osoby o coraz niższym potencjale edukacyjnym. – Tym samym średni poziom studentów uczelni publicznych będzie cały czas się obniżał, a razem z nim poziom wynagrodzeń absolwentów – twierdzą badacze IBE……

Jedyny rektor w Polsce z konkursu

Jedyny rektor w Polsce z konkursu: Obiecał uczelni pot i łzy. I wygrał

Rz

Osoby po 65. roku życia również są w stanie dobrze zarządzać szkołą. Tymczasem przepisy dyskryminują je, bo nie pozwalają im startować na stanowisko rektora – mówi w wywiadzie dla DGP dr hab. inż. Krzysztof Knapik – prof. PWSW, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Senat podjął uchwałę, że na kadencję 2012–2016 zostanie wyłoniony rektor w drodze konkursu. Zdecydował się na to, ponieważ potencjalni kandydaci nie mogliby być wyłonieni w drodze wyborów ze względu na wiek. Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym wskazuje, że w ten sposób na stanowisko rektora mogą być wybierane osoby, które nie ukończyły 65 lat (osoby nieposiadające tytułu profesora) i 70 (z tytułem profesora). W drodze konkursowej został wyłoniony inny kandydat, ale po dziewięciu miesiącach senat go odwołał. Zgłosiłem się do drugiego konkursu i wygrałem…….

Naprawa systemu w Polsce warunkiem koniecznym

„Naprawmy system w kraju, a wtedy ci, którzy wyjechali – wrócą”

rmf24

Bliższa współpraca z Polonią, zwiększenie mobilności naukowców na uczelniach w kraju, zwiększenie liczby etatów czysto naukowych, zmniejszenie biurokracji – to jedne ze sposobów, które zdaniem rozmówców RMF FM powinny przyspieszyć rozwój polskiej nauki. Przy okazji obchodów 70-lecia Politechniki Krakowskiej rozmawialiśmy na ten temat z prof. Piotrem Moncarzem z Uniwersytetu Stanforda, prof. Piotrem Noakowskim z Uniwersytetu w Dortmundzie oraz profesorami Błażejem Skoczeniem i Krzysztofem Pielichowskim z PK.
…..Prof. Piotr Noakowski: Wydaje mi się, że żeby tych ludzi trzymać w Polsce, trzeba w pewnym sensie zreformować polskie szkolnictwo wyższe. Na pierwszym planie postawiłbym aspekt mobilności. Mobilności pod względem zatrudnienia na linii uczelnia – praktyka i przede wszystkim mobilności w odniesieniu do samej uczelni. Żeby nie było tak, że jak ktoś zacznie pracę na jednej uczelni, gdzie studiował, to do końca życia tam właśnie spędza swój czas……Niezbędne jest także zmniejszenie liczby tych etapów kariery naukowej. W Polsce jest sześć takich – licencjat, magister, doktor, habilitacja, profesor uczelniany, profesor belwederski. Przecież to jest bez sensu. Uważam, że to, co potrzebne, powrót tych mądrych ludzi z zagranicy, zatrzymanie ucieczki, drenażu mózgów z Polski, tudzież pomoc ze strony uczelni dla rynku – będzie wynikiem zwiększenia tej mobilności.