Konieczne jest skończenie z urawniłowką przy finansowaniu uczelni

Gowin o spadku polskich uczelni w rankingach: Potrzebne zmiany systemowe

Gazeta Prawna

….Jak zauważył w rozmowie z PAP wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, najlepsze polskie uczelnie już od lat obniżają miejsca w rankingu. „To nie znaczy, że na tych uczelniach nie dzieje się nic pozytywnego i że one się nie rozwijają, tylko że świat nam ucieka” – ocenił. Przypomniał o reformach systemu szkolnictwa wyższego z lat 2011 i 2014. Jego daniem jednak „próba naprawy obecnego systemu do niczego nie prowadzi; ciągle tracimy dystans”.

„Konieczne jest skończenie z urawniłowką (zrównywaniem, ujednolicaniem – przyp. PAP) przy finansowaniu uczelni. Musimy wyodrębnić grupę uczelni badawczych, które koncentrują się nie na masowym kształceniu, tylko na kształceniu elitarnym oraz badaniach naukowych” – przekonywał Gowin…..

Nauczyciele akademiccy oraz mundurowi powinni zostać poddani lustracji

Zakaz pracy w szkole i na uczelni dla byłych esbeków?

.gazetaprawna.pl

…– Zwraca się do mnie wielu ludzi wątpiących w to, czy instytucje te w pełni oczyszczone są ze współpracowników i pracowników służb bezpieczeństwa, a także z członków byłych władz komunistycznych – wskazuje Gosiewski w piśmie skierowanym do ministrów. – Koniecznie powinniśmy bronić młodych przed złymi wzorcami. Wskazane jest, by nie byli szkoleni czy uczeni przez osoby, które w przeszłości służyły złu i które na pewno nigdy nie będą przekazywać prawdy historycznej. Najbardziej niebezpieczne jest to, że byli pracownicy i współpracownicy służb bezpieczeństwa PRL przekazują złe wzorce postępowania – dodaje…..

 

 

Matury nie miał, ale licencjat zdobył

Prokuratura wnioskuje o unieważnienie tytułu zawodowego Jakuba Meresińskiego

love.krakow

Częstochowska prokuratura wystąpiła do jednej z tamtejszych uczelni wyższych z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania Jakubowi Meresińskiemu tytułu zawodowego licencjata. Procedura ta prowadzić ma do unieważnienia nadanego tytułu….Prokuratura ustaliła, że Jakub Meresiński w czerwcu 2014 roku zdał egzamin licencjacki i otrzymał tytuł licencjata. – Jednocześnie ustalono, że przesłuchiwany we wrześniu 2014 roku w charakterze podejrzanego w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie, Jakub M. oświadczył, że posiada wykształcenie wyższe i tytuł licencjata z administracji. Natomiast przesłuchiwany w listopadzie 2015 roku, w sprawie posłużenia się sfałszowanym świadectwem dojrzałości i świadectwem ukończenia liceum, oświadczył że posiada wykształcenie gimnazjalne – czytamy w oświadczeniu prokuratora Ozimka.

Patologie nie sprzyjają poziomowi

Czarny dzień polskiej nauki. Nasze uczelnie spadają w światowym rankingu. Lepsze są nawet te w Chile

innpoland.pl

– To bardzo smutny dzień dla polskiej nauki. Trzeba zrobić wszystko, żeby zmienić tę sytuację. Polskie uniwersytety spadły na bardzo dalekie pozycje listy szanghajskiej i w zasadzie nie liczą się w rankingu. To kontynuacja negatywnego, spadkowego trendu, wyznaczonego już kilkanaście lat temu…..

 

Pozyskiwanie środków z NCBR było dobrze zorganizowanym procederem

PROFESOROWIE SYMPATYZUJĄCY Z PO WYRZUCALI Z UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO NAUKOWCÓW O INNYCH POGLĄDACH POLITYCZNYCH!

warszawskagazeta.pl

Warszawski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) stał się w ostatnich latach matecznikiem interesów ludzi Platformy. Teraz znalazły się one pod lupą Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA).

W ubiegłym tygodniu agenci CBA wkroczyli na UKSW celem zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej funduszy, jakie przyznawane były uczelni w ostatnich latach przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Pojawienie się agentów CBA na uczelni było częścią większej operacji, jaką w ubiegłym tygodniu agencja przeprowadziła w związku z realizowaniem czynności zleconych jej przez Prokuraturę Krajową…

…..Za rządów ks. prof. Dziekońskiego uczelnia zaczęła coraz bardziej stawać się „matecznikiem” sympatyków PO. Czytelnym wyrazem tego „przestawiania” na nowe „polityczne tory” było rugowanie z uczelni tych, którzy otwarcie sympatyzowali z PiS-em..

..W marcu br. jeden z pracowników naukowych uczelni zdecydował się w końcu podzielić z prokuraturą swoją wiedzą na temat polityki wydatkowania pozyskiwanych przez uczelnię środków. Ta postanowiła najpierw wziąć na cel NCBR. Szybko jednak okazało się, że sprawa ma znacznie szerszy zasięg. Według agentów CBA, z którymi rozmawialiśmy, pozyskiwanie środków z NCBR było dobrze zorganizowanym procederem, w którym uczestniczyły także osoby spoza uczelni….