Karanie młodych naukowców za poglądy ich mistrzów

Oświadczenie w sprawie upadku postaw akademickich na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu

AKO

Środowiska skupione wokół Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z oburzeniem przyjęły wiadomość, że Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z przyczyn pozaustawowych zaprzestał  wykonywania swoich obowiązków związanych z procesem nadania stopnia naukowego doktorantowi tego Wydziału, którego opiekunem naukowym jest prof. Lech Morawski. Pamiętamy analogiczne nagonki przeprowadzane w czasach totalitarnego państwa, jakim był PRL.

Niezrozumiała jest postawa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy przenieśli swoją polityczną niechęć do prof. Lecha Morawskiego na jego doktoranta, uniemożliwiając mu publiczną obronę pracy doktorskiej. Karanie doktoranta za poglądy polityczne jego promotora jest głęboko niemoralne i łamie wiele reguł życia akademickiego. Taka nieetyczna postawa pracowników Uczelni stoi w rażącej sprzeczności z deklarowaną podczas ślubowania doktorskiego wiernością ideom i postawom akademickim:  godność, którą wam nadamy, zachowacie czystą i nieskalaną i nigdy jej nie splamicie nieprawymi obyczajami lub hańbiącym życiem. Niepokojąca jest skala akcji bojkotu – świadczy o upadku postaw etycznych wśród licznej grupy pracowników tej Uczelni.

Zdumienie budzi również stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, wyrażające zrozumienie dla nieetycznych zachowań pracowników bojkotujących z przyczyn politycznych publiczną obronę pracy doktorskiej.

Wkraczanie uwarunkowań politycznych w proces kształcenia kadr naukowych, a zwłaszcza  karanie młodych naukowców za poglądy ich mistrzów jest przekroczeniem nie tylko granic postaw etycznych, ale także prawnych.

Społeczność akademicka skupiona w Akademickich Klubach Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zdecydowanie potępia takie zachowania i wyraża nadzieję, że podobne skandaliczne sytuacje więcej się nie powtórzą…..

Jednym z przejawów słabości polskiego państwa jest brak systemu formacji elit.

Gowin: moim marzeniem jest stworzenie systemu formacji elit

PAP

Rozwijają się tylko te państwa, które mają silne elity. Moim marzeniem jest stworzenie systemu formacji elit w Polsce – powiedział w czwartek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w Warszawie podczas VII kongresu Polska Wielki Projekt.

Gowin, który był gościem panelu „Jak kształcić dla Polski? Rola szkół i uczelni w tworzeniu elity narodowej”, zwrócił uwagę, że jednym z przejawów słabości polskiego państwa jest brak systemu formacji elit.

„Takiego systemu formacji elit nie stworzyliśmy, a w zasadzie nie odtworzyliśmy, bo mieliśmy wspaniały system w II Rzeczpospolitej” – ocenił wicepremier.

…Szef resortu nauki przypomniał, że przez ponad 200 lat Polska była systematycznie elit pozbawiana. „Byliśmy drenowali z elit, bo one były często wypędzane z Polski przez prześladowania polityczne. Ostatnia taka czystka to był rok ’68 – haniebna akcja antysemicka, która uderzyła w dużą część świata naukowego” – powiedział. Dodał, że potem nastąpił exodus w czasach stanu wojennego, a zjawisko emigracji polskich elit bardzo się nasiliło po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

W ocenie Gowina obszarem, w którym brak elit “szczególnie doskwiera” jest szkolnictwo wyższe i nauka.

System oceny akademickiej jest często fikcyjny

Uczelnia marzeń? „Uczymy tego, co jest potrzebne i ważne, a nie tylko tego, na czym się znamy”

Dziennik

Naukowcom jest potrzebna pewna stabilność, lecz konieczna jest też motywacja do pracy. Pierwszy krok do rozszczelnienia polskiego modelu studiów to zatrudnienie kontraktowe, na określony czas – mówi w wywiadzie dla DGP Roman Cieślak, rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego….

…System oceny akademickiej jest często fikcyjny i bolesny, jest formalnością lub znienawidzonym rytuałem, bo najczęściej nie przekłada się na nic.

Opinia rodzimych naukowców o polskich uczelniach

Nauka otworzy się na biznes

Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/nauka-otworzy-sie-na-biznes,11815054/

– Uczelnie muszą wziąć odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyją. W Krakowie powinny na przykład badać problem smogu, w różnych obszarach. I dać jasną odpowiedź, jak tę sprawę rozwiązać – mówi dr Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego…..

Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/nauka-otworzy-sie-na-biznes,11815054/

….- Studiuje najwięcej Polaków w historii, a pracodawcy ciągle narzekają, że absolwenci uczelni są do niczego, trzeba ich wszystkiego uczyć. Z kolei wielu młodych, nie mogąc znaleźć pracy w kraju, emigruje. W efekcie za grube miliony my, niezamożni podatnicy, kształcimy rzesze politologów, socjologów, filologów, specjalistów od zarządzania, a oni wyjeżdżają pracować na zmywaku. – Jest jeszcze gorzej: rośnie liczba młodych Polaków, którzy zaraz po szkole średniej wyjeżdżają na studia zagraniczne, bo gwarantują im one karierę. I nie chodzi tylko o karierę w biznesie, ale i w nauce. Zasady są dużo bardziej przejrzyste, ścieżki awansu dla wartościowych ludzi prostsze i szybsze niż u nas. Z ciekawości wypytuję profesorów polskich uczelni, gdzie studiują lub studiowały ich dzieci. Okazuje się, że wielu wysłało pociechy na renomowane uczelnie za granicą. To w jakimś stopniu oddaje opinię rodzimych naukowców o polskich uczelniach, które przecież współtworzą.

Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/nauka-otworzy-sie-na-biznes,11815054/

Ocenianie naukowców

Stanowisko PTF ws. oceniania naukowców

http://www.ptf.info.pl/aktualnosci/271-stanowisko-ptf-ws-oceniania-naukowcow

List otwarty

członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

do środowiska naukowego w Polsce

Szanowni Państwo,

Największym problemem współczesnej nauki i gospodarki w Polsce jest brak innowacyjności. Uważamy, że główną odpowiedzialność ponoszą instytucje takie jak: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju……..

Żaden algorytm nie zastąpi prowadzania aktywnej polityki naukowej, kształtującej właściwe postawy i chęć odkrywania nowego. Może natomiast skutecznie je zahamować.

Tolerowany przez rządzących, wspieranych przez tzw. establishment naukowy, system finansowania nauki, a także przebieg awansów naukowych i zawodowych niszczy twórczość, a rozwija „odtwórczość”….

Polskie szkolnictwo wyższe a perspektywy przyszłości

Polskie szkolnictwo wyższe a perspektywy przyszłości

radio wnet

Co dolega szkolnictwu wyższemu w Polsce

Co dolega szkolnictwu wyższemu w Polsce,
czyli jak nikt nie odważy się zmienić starych układów z PRL-u. 

…. system jest zbyt zbiurokratyzowany i niekompetentny i żaden minister nie odważy się „ruszyć stare układy”….

Główne grzechy polskiej akademii
Po pierwsze, wydajność polskiego naukowca jest absurdalnie niska w stosunku do Zachodu. Nadprodukcja pseudo-naukowców i profesorów przyjęła formę epidemii. Jakość prac doktorskich i habilitacyjnych spadła. Aby sprostać nowym wymogom (system punktowy) profesorowie i kadra naukowa w szkołach państwowych zaczęła „publikować” buble w „obskurnych” czasopismach międzynarodowych, których nikt nie czyta. …Polska Komisja Akredytacyjna dokonuje oceny stanu naukowo-dydaktycznego uczelni i “zawyża poprzeczkę”, ale nadal nie jest ważna strona merytoryczna, kto i co wykłada? – ważne jest, żeby zgadzała się liczba profesorów i “kadry naukowej”, aby uzyskać akredytację. A to, że jest to fikcja na papierze, komisję nie interesuje – jak naprawdę wygląda praktyka….

Zakończenie
Polska jest jeszcze w XIX w. ze swoją mentalnością i strukturą szkolnictwa wyższego. Wiele się mówi, ale niewielu jest chętnych do radykalnych zmian i reform. Ważniejsze jest podtrzymanie „starych układów” na uczelniach.