Coraz więcej uniwersytetów z miejsc, gdzie poszukuje się prawdy, przekształca się w miejsca, w których pierze się mózgi.

Dyktatura relatywizmu na zachodnich uniwersytetach. Poncjusz Piłat jako patron świata akademickiego?

wpolityce.pl

Kryzys współczesnych elit zachodnich w dużej mierze wynika z kryzysu szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza odejścia od ideału uniwersytetu, który rozwinął się w łonie naszej cywilizacji. Najprostsza definicja mówiła, że uniwersytet to mistrz i uczniowie, którzy wspólnie poszukują prawdy. Tak jak Sokrates, który stosując metodę majeutyczną pomagał swym uczniom odkrywać prawdę. Gdy w średniowiecznym Paryżu wybuchały strajki i profesorowie wraz z żakami opuszczali stolicę, mówiło się, że to uniwersytet opuszcza miasto. Dlatego że uniwersytet to nie były budynki, lecz mistrz i uczniowie…..

 Rasowe podejście, całkowicie niedopuszczalne w nauce

Dr Piotr Gontarczyk: Barbara Engelking posługuje się informacjami ewidentnie nieprawdziwymi

polskieradio24.pl


Historyk IPN dr Piotr Gontarczyk będący gościem Polsat News zwrócił uwagę, że prof. Barbara Engelking należy do tzw. „nowej szkoły Holokaustu”, która celowo w sposób wybiórczy korzysta z danych historycznych i przemilcza niewygodne wydarzenia, by budować określoną narrację….W opinii gościa Polsat News prace autorstwa Barbary Engelking nie mają charakteru rekonstrukcji historii, ale są tworzeniem nierzetelnego obrazu rzeczywistości. Metody badawcze Engelking określił jako „żenujące”….

Dr Gontarczyk zapowiedział także wydanie książki, która będzie podsumowywała narrację budowaną przez Barbarę Engelking, między innymi poprzez manipulowanie przez nią materiałami źródłowymi.

– Pani profesor przeczytała źródło w którym jest informacja, że w jednym z miasteczek powiatu bielskiego, restrykcje wobec Żydów wprowadzali Niemcy, ale w jej książce znajduje się zupełnie inny cytat, którzy przemieszcza odpowiedzialność za te represje na Polaków. Takie działania są w nauce całkowicie niedopuszczalne – powiedział.

xxxxxxxxxxxxx

„Skandaliczna i niegodna naukowca”. Prezes IPN w liście do TVN o wypowiedzi prof. Engelking

polskieradio24.pl…

Karol Nawrocki zwrócił uwagę na przekłamania i manipulacje, przeinaczanie faktów, a także kłamstwa, które pojawiły się w wywiadzie prowadzącej „Kropkę nad i” Moniki Olejnik z prof. Barbarą Engelking z Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

W trakcie rozmowy, jak podkreślił w liście dr Karol Nawrocki, pojawiły się „skandaliczne i niegodne naukowca wypowiedzi”…

Kiedy miara staje się celem, przestaje być dobrą miarą

Parametryzacja dla środowiska naukowego to nie zachęta. To upuszczanie krwi

GP

…Marc Edwards i Siddhartha Roy stwierdzili w 2017 r., że im bardziej sukces parametryczny jest nagradzany, tym bardziej grupy posiadające większą władzę nagradzają same siebie. W efekcie kolejny raz mamy do czynienia z demonstracją klasycznej już zasady Charlesa Goodharta z 1975 r.: „Kiedy miara staje się celem, przestaje być dobrą miarą”.

Realizacja polityki akademickiej w roku 2022 nie daje podstaw do optymizmu.

Po reformach Czarnka nikt nie chce być doktorantem. Polityka szkolnictwa wyższego i nauki na 2+

klubjagiellonski.pl

Nauka i szkolnictwo wyższe to obszar kluczowy z punktu widzenia długoterminowego rozwoju państwa i społeczeństwa. Skuteczna polityka publiczna w tym sektorze powinna być postrzegana jako punkt wyjścia do zapewniania jakości działań i realizacji polityk publicznych we wszystkich innych obszarach. Niestety, realizacja tej polityki w roku 2022 nie daje podstaw do optymizmu… zmanipulowane i oparte na chęci „unikania skandali” kategorie naukowe ani nie są dowodem na wysoką jakość badań, ani nie doprowadzą do podniesienia rangi doktoratów i habilitacji, ani też nie skłonią podmiotów, które słabo wypadły, a zostały „uratowane”, do podjęcia działań naprawczych.,,,

Wykreowaliśmy postać naukowca, który ma niewiele wspólnego z Nauką

Nauka została sprowadzona do punktów, a naukowcy się poddali – nawet nie protestują

Gazeta Prawna

Dziś nauka została sprowadzona do punktów i innych wskaźników, w tym czysto finansowych. Naukowiec ma przede wszystkim dostarczyć uczelni punktów, które wydział wpisze do tabelki i przekaże wyżej, co po zsumowaniu z tabelkami z innych wydziałów da miejsce w rankingu. …Wykreowaliśmy postać naukowca, który ma niewiele wspólnego z Nauką, tą pisaną od wielkiej litery. To po prostu ktoś, kto ma napisać „coś”, właściwie „cokolwiek”, co przyniesie punkty – jak najwięcej punktów (może to tłumaczy popularność modnego obecnie idiomu „popełnić artykuł”). Nieważne, co właściwie chciał powiedzieć….

Z etyką korporacji akademickiej jest niedobrze

O etycznych kanonach pracy nauczycieli akademickich i
próbach ich kodyfikowania

Piotr T. Nowakowski

zbiór standardów dotyczących powinności nauczycieli akademickich jest szczególnie potrzebny młodym pracownikom nauki, którzy dopiero kształtują swój akademicki kręgosłup, poszukują w tym względzie autorytetów, a pozbawieni obiektywnych „drogowskazów”, skazani są niekiedy na „chodzenie
po omacku”. Z tym zapewne zgodziliby się również krytycy formułowania tego typu dokumentów….

Z krytycznej postawy wobec tego rodzaju działań kodyfikacyjnych
znany jest Józef Wieczorek – inicjator Niezależnego Stowarzyszenia na
rzecz Nauki i Edukacji. Uznaje on za uprawnione uogólnienie, iż z etyką
korporacji akademickiej jest niedobrze: „O tym świadczą nie tylko z rzadka
ujawnianie afery, ale przede wszystkim reakcje środowiska. Właśnie przyzwolenie na przekręty, na wieloetatowość, na fikcyjne etaty, fikcyjne dyplomy
to sygnały kiepskiej kondycji moralnej środowiska akademickiego”57

 Chyba żadna uczelnia na świecie nie może poszczycić się tak osobliwą profesurą jak Uniwersytet Warszawski. 

Profeszuria z Uniwersytetu Warszawskiego. Oni uczą młodych Polaków

Gazeta Polska

Jest tu i wykładowca z wydziału psychologii, który uważa, że niemal połowa Polaków jest „toksyczna kulturowo”, profesor prawa wzywający do powoływania ludowych trybunałów, jak i socjolog twierdząca, iż mówienie o tylko dwóch płciach to „nieuctwo i ideologia”. Chyba żadna uczelnia na świecie – a na pewno w Polsce – nie może poszczycić się tak osobliwą profesurą jak Uniwersytet Warszawski. 

Na Liście Szanghajskiej – zestawieniu uczelni wyższych na świecie – UW zajmuje „zaszczytne” miejsce w przedziale 401–500. Ponadto, jak dwa miesiące temu ujawniła „GP”, na liście partnerskich placówek uniwersytetu, na które w ramach umów bilateralnych mogą wyjeżdżać polscy studenci, nadal znajdują się… Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) i Petersburski Uniwersytet Państwowy….

Degradacja najlepszych

Najlepsza uczelnia medyczna w Polsce zdegradowana przez MEN. Prof. Grodzicki: ewaluacja prowadzona niewłaściwie

http://www.medonet.pl

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest, według wszystkich liczących się międzynarodowych zestawień, najlepszą uczelnią medyczną w Polsce. Wskazują na to prestiżowe rankingi. Jednak w ostatniej ocenie ewaluacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki, CM UJ otrzymało zaledwie ocenę B+ we wszystkich trzech dyscyplinach.….Byłem i jestem przekonany, że nauka obroni się sama i nie poprawimy naszych osiągnięć ani jakości naukowej przy pomocy sztucznych ruchów kadrowych a jedynie dobrymi badaniami i publikacjami. Wygląda na to, że się mylę.

Alarm w sprawie finansów uczelni

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Pracownicy uczelni domagają się wyższych pensji i odchodzą

Gazeta Prawna

 Rektorzy zmuszeni są szukać oszczędności, np. nie odtwarzać etatów czy wręcz je likwidować – informuje prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przewodniczący komisji ds. ekonomicznych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Bijecie na alarm w sprawie finansów uczelni.

Raport KRASP pokazuje, co dzieje się w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego. A jeśli słyszymy, że kluczowe jest budowanie gospodarki opartej na nauce i że powinna być ona kołem zamachowym rozwoju kraju, rzeczowa diagnoza jest niezbędna…..

Naukowcy pracujący w Polsce wypadają nadzwyczaj słabo na tle rozwiniętego świata

Ranking szanghajski 2022 i miejsce Polski

wszystkoconajwazniejsze.pl

W roku 2022 na liście TOP 1000 znajduje się 11 polskich uniwersytetów. Ranking polski otwierają, jak co roku, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski z pozycją określoną przedziałem 401-500…

ranking szanghajski, mimo wątpliwości, jakie budzi sposób oceny poszczególnych uczelni, jest obecnie jednym z najlepszych, międzynarodowych zestawień.

Jest on tworzony bardzo rzetelnie i zgodnie ze starannie przemyślaną metodologią. Niestety, zarówno w rankingach jak i biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej miary, naukowcy pracujący w naszym kraju wypadają nadzwyczaj słabo na tle rozwiniętego świata. Przyczyny tego są złożone i nie ograniczają się, jak twierdzą niektórzy, do chronicznego niedofinansowania nauki w Polsce, a już zupełnie nie wynikają z „braku szacunku dla polskiej specyfiki”, jak twierdzą inni, pisze prof. Andrzej JAJSZCZYK.….