Były rektor WAT zatrzymany przez CBA

CBA zatrzymało byłego rektora WAT

Nasz Dziennik

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego rektora Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i szefa jednej z katedr na tej uczelni – dowiedziała się PAP w CBA.

Mechanizm przestępstwa polegał na tym, że na szkodę uczelni wyłudzano pieniądze z tytułu wynagrodzeń za wykonanie prac w ramach umów cywilno-prawnych, które w rzeczywistości nie zostały wykonane – informowała wcześniej prokuratura.

Chodziło o wynagrodzenie za pracę w ramach umów cywilno-prawnych zawartych z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie w okresie styczeń-listopad 2015 r., które to prace w rzeczywistości nie były wykonywane. W projektach badawczych podejrzani mieli sobie wzajemnie udzielać płatnych zleceń, które nie zostały wykonane, ale dodatkowe pieniądze za nie były wypłacane. Łączne kwoty, które są wymieniane w zarzutach postawionych poszczególnym osobom, były od 15 tys. do 141 tys. zł.

 

 

Reklamy

Rektora państwowej uczelni obowiązuje zasada praworządności

NSA: rektor musi być praworządny

lex.pl Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 11.09.13

Rektora państwowej uczelni obowiązuje zasada praworządności, więc nie można akceptować sytuacji, że rektor wielokrotnie narusza przepisy i uczelnia nie może wydawać dyplomów ukończenia studiów – stwierdził we wtorek NSA.,,,,,NSA: rektor rażąco naruszył prawo
W wyroku z 10 września br. NSA przyznał rację ministrowi i oddalił skargę rektora. Sąd stwierdził, że minister mógł odwołać rektora.
– Nie mówi się tu o osobie, lecz o organie wyższej państwowej uczelni, gdyż rektor jest organem administracji publicznej z mocy prawa, powołany m.in. do skreślania osób z listy studentów – wyjaśniał sędzia Jan Paweł Tarno. –  Rektora obowiązuje zasada praworządności, więc nie można akceptować sytuacji, że rektor wielokrotnie narusza przepisy – dodał sędzia.
W ocenie NSA, nawet jeśli zarzut nie współdziałania z Senatem szkoły nie jest rażącym naruszeniem prawa, to na pewno jest nim nie udzielenie pełnomocnictwa któremuś z prorektorów, aby spełniał obowiązki rektora.
Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt  I OSK 1377/13, wyrok z 10 września 2013 r.

Nie ma jak to zarabiać na biednych uczelniach

Rektor z największa pensją – dostanie 21,6 tysięcy zł

Paweł P. Reszka -Gazeta Wyborcza – Lublin, 8.10.2012

Rektorowi Uniwersytetu Medycznego po miesiącu urzędowania senat zwiększył dodatek funkcyjny. Uniwersytet tłumaczy to tradycją. Dodatek wynosił 5,8 tys., teraz wynosić będzie dwa razy tyle
Prof. Andrzej Drop rektorem lubelskiej uczelni medycznej jest od 1 września.

Ile teraz będzie zarabiał prof. Drop? 10 tys. zł to wynagrodzenie zasadnicze rektora ustalone przez ministra zdrowia, do tego należy doliczyć dodatek funkcyjny – 5,8 tys. zł (to maksymalna wysokość, jeśli chodzi o pieniądze z budżetu państwa) zwiększony przez senat o kolejne 5,8 tys. zł. W sumie 21,6 tys. zł brutto…..Ale za jakie zasługi został wyróżniony rektor, który dopiero zaczyna kadencję? Dodatkowe pieniądze dla niego uczelnia tłumaczy… tradycją. Rzecznik prasowy napisał nam: „Mając na względzie szeroki zakres obowiązków i dużą odpowiedzialność w związku z podejmowaniem decyzji dotyczących działalności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jak również istniejącą w Uczelni tradycję, wniosek uznać należy za uzasadniony.

Roku więzienia w zawieszeniu i kar finansowych żąda prokurator dla b. rektora Śląskiej Akademii Medycznej

Prokurator żąda kary więzienia dla byłego rektora ŚAM

onet.pl 6.06.2012

Roku więzienia w zawieszeniu i kar finansowych żąda prokurator dla b. rektora Śląskiej Akademii Medycznej prof. Tadeusza W. Razem z dwojgiem byłych współpracowników jest on oskarżony m.in. o wielomilionową niegospodarność i przekroczenie uprawnień.

Obrona chce uniewinnienia.

Według śledczych na niegospodarności dawnych władz uczelnia straciła 47,7 mln zł. Główny wątek dotyczy kredytów zaciągniętych na budowę Akademickiego Centrum Medycznego w Zabrzu (ACM).

We wtorek Sąd Okręgowy w Katowicach wysłuchał mów końcowych oskarżenia i obrońców w procesie, który toczył się od października 2009 r. Poza prof. W. na ławie oskarżonych zasiedli Adam S., który był dyrektorem uczelni, i Stefania B., która pełniła w niej funkcję kwestora. Od początku nie przyznawali się do winy.

Prokurator Agnieszka Wichary wniosła o uznanie wszystkich oskarżonych za winnych i wymierzenie każdemu kary roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Domaga się, by sąd zobowiązał ich do częściowego naprawienia szkody – b. rektora w wysokości 1 miliona złotych, a pozostałych po 500 tys. zł. Oskarżenie chce też wymierzenia im grzywien – po 50 tys. zł prof. W. i Adamowi S. oraz 10 tys. zł Stefanii B……..- To nie mieści się w głowie, że osoba, która przez kilkadziesiąt lat działa na rzecz dobra uczelni, miałaby nagle działać ze szkodą dla niej i siebie – powiedział obrońca prof. W. Mariusz Orliński. Argumentował, że obejmując funkcję rektora W. stał na rozdrożu – zaniechać realizacji ACM czy też spróbować kontynuować tę inwestycję i nie stracić pozwoleń na budowę. W opinii adwokata, rektor miał dokumenty potwierdzające, że inwestycja powinna być kontynuowana.

Przyglądać się, jak nowe roz­wiązania sprawdzają się w praktyce.

Uczelnie wolą naukowców

Dziennik Polski, 10.03.2012

ROZMOWA. Z prof. BARBARĄ KUDRYCKĄ, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, która odwiedziła Kraków z okazji pierwszej rocznicy inauguracji działalności Narodowego Centrum Nauki.

– Uczelnie mają już możliwość wybierania na stanowisko rektora osoby spoza grona swoich pracowników, nie naukowca, lecz menedżera. W Krakowie nie zdecydowała się na to jednak żadna z uczelni publicznych

Uczelnie akademi­ckie pozostają raczej przy dotychczasowej tradycji wyborów. Nato­miast konkursy mene­dżerskie próbują przy­gotowywać głównie pań­stwowe wyższe szkoły zawodowe oraz uczelnie niepub­liczne….

Żyjemy w czasach, gdy efektyw­ność wydawania środków pub­licznych jest bardzo ważna, więc z pewnością system menedżer­ski musi wspomagać rektorów, a z czasem jego popularność bę­dzie rosła….

chcieliśmy dać uczelniom wybór, choć oczywiś­cie nie oznacza to, że dobry nau­kowiec nie może być dobrym me­nedżerem…..

– Resort ma ograniczone możliwości oddziaływania na politykę wewnętrzną uczel­ni. Od tego są senaty. My może­my jedynie zachęcać, ale też przyglądać się, jak nowe roz­wiązania sprawdzają się w praktyce. Podczas najbliż­szych wyborów zmieni się wie­lu rektorów. Życzę wszystkim elektorom, którzy będą podej­mować decyzje, by brali pod uwagę nie tylko poziom naukowy, ale też kompetencje menedżerskie

B. rektor w roli asystenta – konsekwencje plagiatowania

Prof. Andrzejak asystentem w szpitalu na Borowskiej

Gazeta Wyborcza – Wrocław, 8.02.2012

Prof. Ryszard Andrzejak, były rektor wrocławskiej Akademii Medycznej, został zaangażowany jako starszy asystent w Akademickim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej. Przed dwoma tygodniami rektor Akademii Medycznej zawiesił prof. Andrzejaka w prawach nauczyciela akademickiego. Decyzja rektora AM prof. Marka Ziętka oznacza, że jego poprzednik nie może prowadzić wykładów i ćwiczeń ze studentami. Nie może też pełnić funkcji kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego. Zakaz obowiązuje przez pół roku. W tym czasie spodziewany jest werdykt Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie konsekwencji, jakie ma ponieść prof. Andrzejak za plagiat w rozprawie habilitacyjnej…..Profesor Andrzejak pracuje w klinice chorób zawodowych na stanowisku starszego asystenta, nie pełni funkcji kierowniczych, nie prowadzi zajęć ze studentami – mówi Agnieszka Czajkowska, rzeczniczka ASK. – Będzie się zajmował weryfikowaniem wniosków o emerytury pomostowe.

Rektor AWFiS prof. Tadeusz Huciński zostanie odwołany raz jeszcze

Gdańsk: Batalia o rektora AWFiS rusza od początku

 Tomasz Słomczyński – Dziennik Bałtycki , 24.01.2012

Rektor AWFiS prof. Tadeusz Huciński zostanie odwołany raz jeszcze – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz kolejny zabrało głos w trwającej od kilkunastu miesięcy awanturze wokół rektorskiego fotela na gdańskiej uczelni…….- Ministerstwo rozpatrzy sprawę dotyczącą odwołania prof. Tadeusza Hucińskiego ze stanowiska rektora w trybie prowadzącym do wydania decyzji administracyjnej – poinformowała wczoraj Magdalena Kula, doradca Barbary Kudryckiej.

Jednocześnie przypomniała, że w 2010 roku w AWFiS dokonano wyboru nowego rektora, został nim prof. Waldemar Moska, który obecnie pełni swoją funkcję. – Brak jest formalnych przesłanek, które pozwalałyby przyjąć, iż orzeczenie NSA wpływa na ważność tego wyboru – poinformowała Magdalena Kula.
I tu obecnie tkwi zarzewie nowej odsłony toczącego się od kilkunastu miesięcy konfliktu.
Zdaniem Tadeusza Hucińskiego, ministerialna decyzja, która zawierała błędy formalne, jest nieważna. …urzędujący rektor Waldemar Moska:
– Po pierwsze, decyzja ministra o odwołaniu Tadeusza Hucińskiego jest ważna, tak stwierdził sąd administracyjny i w tej mierze nic się nie zmieniło. Owszem, sąd stwierdził też, że powinna być podjęta w trybie decyzji administracyjnej, ale fakt, że tak się nie stało, nie zmienia tego, że wciąż jest ważna. Po drugie, senat uczelni podjął uchwałę, że Tadeusz Huciński jest „persona non grata” w AWFiS. Po trzecie zaś, powołana przez senat komisja dyscyplinarna podjęła jednomyślnie uchwałę o dożywotnim odebraniu Tadeuszowi Hucińskiemu prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego – wylicza obecny rektor.  

Minister Kudrycka nie przywroci byłego rektora AWFiS nastanowisko

wybrzeze24, 24.01.2012

Były rektor AWFiS Tadeusz Huciński nie ma na razie szans na powrót do Akademii w roli wykładowcy i rektora tej uczelni. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zamierza weryfikować swego stanowiska. Ministerialni prawnicy chcą zaś naprawić swój proceduralny błąd. Ministerstwo nie podejmie też działań zmierzających do zmiany status quo na gdańskiej uczelni.